Aangeboden door: HR Navigator

Moet een werkgever verplicht een arbodienst inschakelen?

-

Omdat we niet mogen aannemen dat iedereen weet wat een arbodienst is, leggen we je dit hier nog even kort uit. Arbo staat voor ArbeidsOmstandigheden. Een arbodienst is een dienst die werkgevers adviseert en helpt bij het correct uitvoeren van het verzuimbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid. Een arbodienst heeft in basis vijf taken:

● 1. Aanstellingskeuringen en Medische keuringen

● 2. PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundige Onderzoeken)

● 3. Arbeidsgezondheidskundig spreekuur en preventief spreekuur

● 4. Voorkomen van ziekteverzuim en begeleiding van zieke medewerkers

● 5. RI&E (Risico-inventarisatie & Evaluatie)

Het werkt twee kanten op. Ook jouw werknemer profiteert van een arbodienst, want een goede en een veilige werkplek is belangrijk voor iedereen.

Hoe profiteer ik als werknemer van een arbodienst?

Een arbodienst helpt jou je werknemers gezond, creatief, gemotiveerd en tevreden te houden. Als werknemers gezond zijn, zijn ze logischerwijs minder vaak ziek waardoor de productiviteit met 5% kan stijgen en het ziekteverzuim met 15% omlaag kan volgens mediwerk. Volgens een onderzoek van het WEF ( World Economic Forum) zijn werknemers met een slechte gezondheid slechts 65% productief. De middelmoot is 75% productief. Daar staat tegenover dat gezonde werknemers meer dan 83% productief kunnen zijn. Hieruit blijkt wel dat een arbodienst voor jouw bedrijf belangrijk is.

Is een arbodienst verplicht?

Op de vraag: Is het hebben van een contract met een arbodienst verplicht in Nederland? kunnen we heel simpel antwoorden. Nee, dát is niet verplicht. Maar, als je geen contract aangaat met een arbodienst dan móét je minimaal een zelfstandig werkende, geregistreerde bedrijfsarts inhuren. Dit staat beschreven in de Maatwerkregeling. Je huurt dus in wat je nodig hebt, maatwerk, om de arbowet na te leven. Doe je dit niet, dan móét je de Vangnetregeling volgen en daarin staat dat je de verplichting hebt een arbodienst in te huren. Dus alhoewel het geen verplichting is, zit je als werknemer toch minimaal vast aan een bedrijfsarts en dan kun je net zo goed een arbodienst met al zijn makkelijke diensten inschakelen.

Ik heb maar één werknemer met een 0-uren contract

Iedere werkgever in Nederland, ook internationaal, moet dus tenminste aan de Maatwerkregeling of liever aan de Vangnetregeling voldoen. Dus ook als je maar één werknemer hebt met een 0-urencontract moet je aan de Arbowet voldoen. Of je hieraan voldoet wordt gecontroleerd door het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij hebben de inspectiedienst SZW in het leven geroepen die regelmatig controles uitvoert. Heb je geen contract dan kun je met flinke boetes bestraft worden.

Waarom moet je aan de Maatwerkregeling en de Vangnetregeling voldoen?

De Maatwerkregeling en de Vangnetregeling zijn bepaald door de overheid en vastgelegd in de arbowet. Je hebt als werkgever de plicht goed voor je werknemers te zorgen. Gelukkig maar, van werknemers met lichamelijke of geestelijke problemen wordt niemand vrolijk. Je werknemers al helemaal niet en jij als werkgever ook niet.

Het is de wet, dus een arbodienst is een overheidsinstelling?

Nee, een arbodienst is geen overheidsinstelling, zelfs geen semioverheid. Het zijn dienstverlenende bedrijven met een commercieel oogmerk. Wel moeten arbodiensten volgens regels van de overheid gecertificeerd zijn. Deze certificering wordt uitgevoerd door een stichting. Deze Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) controleert regelmatig of arbodiensten nog voldoen aan de eisen die vastgelegd zijn in de Arbowet.

Hoe kies je een goede arbodienstverlener uit?

Dat is nog niet zo eenvoudig. Als werkgever moet je een contract aangaan met een arbodienst die zoals hierboven beschreven, gecertificeerd is door de SBCA. Er zijn bijna 550 externe arbodiensten in Nederland. Extern? Zijn er dan ook interne arbodiensten? Ja, grote bedrijven hebben meestal een eigen arbodienst die intern in het bedrijf gehuisvest is. Van dergelijke arbodiensten kun je als werkgever geen gebruik maken. Let op: er zijn brancheverenigingen die een samenwerkingsverband met een arbodienst hebben. Het kan dus voor jou handig zijn om via je branchevereniging een arbodienst in te schakelen.

Laat je adviseren voor een goede arbodienst

Bij HR Navigator hebben we alle expertise in Human Resources als het gaat over alles wat met arbodiensten te maken heeft. Wij zijn onafhankelijk en op onze navigator kun je de verschillen zien tussen de diverse arbodiensten. Wij adviseren graag welke arbodienst bij jouw bedrijf het beste past. We hebben een informatieve gids samengesteld met alle tips die jou kunnen helpen om voor jouw bedrijf de beste arbodienst uit te zoeken. Neem eens een kijkje op onze site, HR Navigator helpt je graag.

Nieuws

menu