Veel belangstelling voor tekst en uitleg Meten = Weten

Havelte - Bijna tweehonderdvijftig belangstellenden hebben de verantwoordingsavond bezocht van actiegroep Meten = Weten. In De Veldkei in Havelte werd tekst en uitleg gegeven over het onderzoek van de groep naar landbouwgif in de gemeente Westerveld.

Rob Chrispijn uit Vledderveen trapte de avond af met het voorlezen van een door hem geschreven column. Daarna kregen de aanwezigen twee video-interviews te zien. Eén met Pieter Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde en voormalig hoofd van de kinderafdeling van het UMCG, en één met professor toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht. Ook waren er bijdragen van onder meer Jelmer Buijs van Buijs Agro-Services, Hans Muilerman van Pesticide Action Network (PAN EU), bestuurslid Marion Wichard van waterschap Drents Overijsselse Delta en Eduard Ravenhorst van De Coöperatieve Samenleving. Ook vanuit de landelijke en provinciale politie werd belangstelling getoond. Zo waren tweede kamerlid William Moorlag (PvdA), het Drents SP-lid Ko Vester en provinciaal lijsttrekker voor D66 Anry Kleine Deters aanwezig.

Twijfels

Duidelijk werd dat er veel twijfels zijn over het onderzoek van Meten = Weten. Bijvoorbeeld over hoe groot de actiegroep daadwerkelijk is. ‘We worden weggezet als een marginale groep schreeuwlelijkers die het eigen nest bevuild’, zo vertelde één van de leden van de actiegroep onlangs. Verder zijn er vragen over de plaatsen waar bemonsterd is. Die worden expres geheim gehouden uit angst voor represailles, zo werd ook tijdens de verantwoordingsbijeenkomst weer duidelijk.

Meten = Weten ontving ook een brief van een anonieme schrijver. Daarin staat dat de bollenteelt in Westerveld alleen maar goed is voor de agrarische ondernemer en de buitenlandse arbeidskrachten. 'Vooral Poolse immigranten, wat weer een verhoogd risico geeft aan de vele diefstallen', zo staat in de brief te lezen. Door de goede verdiensten van de agrarische ondernemers, wordt er steeds meer grond aangekocht voor de bollenteelt. Dus het probleem wordt volgens de briefschrijver die uit angst voor represailles graag anoniem wil blijven, alleen maar groter.