Bollenboeren zijn boos en praten niet meer

Diever - Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Westerveld is deze week uitgesteld, maar de discussie hierover heeft wel geleid tot een nieuwe dimensie in de totale discussie rondom de lelieteelt in de gemeente. De bollenboeren zijn boos en gaan voorlopig niet meer in gesprek met de gemeente.

De partijen Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW wilden besluitvorming uitstellen om de uitkomsten van gesprekken tussen wethouder Wilfried de Jong en de lelietelers in het Bestemmingsplan op te nemen. Voor Progressief Westerveld gaat dat echter niet ver genoeg, zo bleek deze week. Volgens Hans de la Mar van PW staat de lelieteelt in Westerveld ‘symbool voor alle niet-biologische landbouw in de gemeente die gebruik maakt van bestrijdingsmiddelen’. Fractievoorzitter Renate Masselink van de VVD die de discussie had aanzwengeld, zei hierover verrast te zijn.

De bollentelers die met wethouder De Jong al tijden in gesprek zijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Westerveld, hebben verbaasd gereageerd op de stellingname van Progressief Westerveld. In een brief aan het college van B en W van Westerveld kondigen zij aan de gesprekken met de gemeente voorlopig op te schorten. ‘Als lelietelers kunnen wij uiteraard geen gesprekken voeren, die wellicht in de toekomst gevolgen hebben voor de gehele landbouw in Westerveld. Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen wij niet nemen’, zo schrijven de lelietelers.

Ondertussen hebben de coalitiepartners van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen die ook in hun verkiezingsprogramma een duidelijk standpunt hebben ingenomen over de lelieteelt in Westerveld, afstand genomen van de woorden van Hans de la Mar. 'Wij zijn niet gelukkig de door De la Mar gebruikte woorden dat de lelieteelt symbool staat voor alle niet-biologische landbouw in de gemeente Westerveld', zegt Janny Mones van Gemeentebelangen. Eenzelfde geluid laat Geke Kiers namens DSSW-SW horen, al is zij iets genuanceerder. 'Het gaat ons om gezondheid en lelieteelt.' Zowel Mones als Kiers hopen dat wethouder Wilfried de Jong snel weer in gesprek komt met de bollentelers.

De wethouder heeft van de gemeenteraad tot de zomer de tijd gekregen om met de bollenboeren in Westerveld tot afspraken te komen over het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in de gemeente.