Westerveld wacht op RIVM-rapport over gewasbeschermingsmiddelen

Diever - Er is nog geen contact weer geweest tussen de lelietelers en wethouder Wilfried de Jong van de gemeente Westerveld. Dat bevestigde de wethouder deze week in de commissievergadering Fysiek domein en middelen.

De bollenboeren zetten vorige week de gesprekken met de gemeente ‘on hold’ na uitspraken van raadslid Hans de la Mar van Progressief Westerveld. De wethouder is in gesprek met de lelietelers om met hen afspraken te maken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is al jaren een hot item in Westerveld.

Tijdens de bespreking van een voorstel van B en W van Westerveld om even te wachten met het nemen van een besluit over een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente, wekte De la Mar vorige week de indruk dat voor hem de lelieteelt symbool staat voor de hele niet-biologische landbouw. Die opmerking schoot bij de lelietelers in het verkeerde keelgat. Ze weigeren nu nog langer met de gemeente om de tafel te zitten om in de toekomst niet verantwoordelijk te worden gehouden voor afspraken die ‘de gehele landbouw in Westerveld’ aangaan.

Niet nodig

De la Mars partij, Progressief Westerveld, maakt deel uit van de huidige bestuurscoalitie. Ook de andere coalitiepartijen, DSSW-SW en Gemeentebelangen, namen onmiddellijk afstand van zijn woorden. Het raadslid van Progressief Westerveld ging daags nadat hij in de raadsvergadering had gesproken diep door het stof. In een officiële verklaring schreef hij dat de dingen die hij over de lelietelers in de gemeente gezegd had ‘verkeerd overgekomen’ zijn. De la Mar schreef ook verbaasd te zijn over de reacties. ‘Dat de lelieboeren geen trek meer hebben met de gemeente te praten ‘lijkt me ook niet nodig. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat de telers verantwoordelijk zijn voor de gehele niet-biologische landbouw.’

Wethouder Wilfried de Jong zei dinsdag in de commissievergadering niet blij te zijn met de ontstane situatie. ‘Wij hebben nog geen reactie gestuurd omdat wij ons beraden wat te doen.’ Namens het CDA en VVD zei Gerjo Ballast (CDA) het jammer te vinden dat de gemeente nog niet gereageerd heeft. ‘Wij hopen dat er een vervolg op de gesprekken komt en dat dit niet het einde is van het vele werk dat het afgelopen jaar is gedaan.’ Ballast voegde daar ook nog aan toe dat hij van mening is dat dit geen excuus mag zijn voor de gemeente om zich te onttrekken aan een vervolg. ‘Dit zal niet het geval zijn’, zo verzekerde De Jong. ‘Wij hechten zeer veel waarde aan de gesprekken.’

Ondertussen is het wachten op het RIVM-rapport over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarin moet duidelijk worden wat de effecten op de volksgezondheid zijn van gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. En dan met name in de bollenteelt. De verwachting is dat het RIVM-rapport eind april openbaar wordt.