Drie clubs willen kunstgrasveld

Belt-Schutsloot - Voetbalclubs VENO uit Vollenhove, sv Steenwijkerwold en SVBS’77 uit Belt-Schutsloot hebben de wens voor een kunstgrasveld. Dat staat in het concept ‘Aanpak bespeelbaarheid sportvelden’, dat is opgesteld na gesprekken met verschillende sportverenigingen over de bespeelbaarheid van hun velden.

Sommige clubs kampen jaarlijks met slechte sportvelden. De gemeenteraad wil dat sportvelden het hele jaar door bespeeld kunnen worden. De raad riep het college in november op om hiervoor een plan te maken. Ook vroeg de raad om de kosten voor sportvelden die aanpassingen behoeven, in kaart te brengen. Het college is daarop de boer opgegaan om een inventarisatie te maken. ‘Naar aanleiding van de motie zijn met de verschillende sportverenigingen in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over de bespeelbaarheid van de sportvelden. Veel verenigingen gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de meeste velden. Het blijkt dat de velden tegenwoordig in het algemeen goed bespeelbaar zijn. Wel hebben een aantal verenigingen onder andere aangegeven dat ze willen beschikken over een goede beregeningsinstallatie. Dit naar aanleiding van de grote droogte in 2018 en de verwachting dat dit vaker voor zal komen’, vertelt wethouder Bram Harmsma.

Afweging

Verder gaven VENO, sv Steenwijkerwold SVBS’77 aan dat ze oren hebben naar een kunstgrasveld. In het conceptplan ‘Aanpak bespeelbaarheid sportvelden’ worden verschillende mogelijkheden en maatregelen voorgesteld en financieel vertaald naar drie varianten te weten basis, basis + en hoog. De kosten moeten betaald worden uit de Perspectiefnota 2020-2023, die in juli door de gemeenteraad behandeld wordt. ‘Het college maakt bij het opstellen van Perspectiefnota 2020-2023, waarbij naar alle plannen voor de komende jaren wordt gekeken, een afweging over de genoemde varianten. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli een besluit te nemen.’