Veel interesse in plannen voor de Bloemenbuurt

Steenwijk - Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland presenteerden woensdagavond de plannen voor de Bloemenbuurt in de grote zaal van De Korf. Woonconcept gaat 77 energieneutrale eengezinswoningen bouwen op de plek van de huidige duplexwoningen aan de Lijsterbesstraat, Acaciastraat en een deel van de Bloemstraat.

De plannen die er liggen zijn het resultaat van intensieve samenwerking van een projectgroep die hiervoor in het leven is geroepen. Deze groep bestaat uit medewerkers van Woonconcept, gemeente Steenwijkerland, RSG Tromp Meesters, Frion, VAC, Wijkvereniging, Wijkkracht en enkele bewoners en omwonenden. Door deze groep is gewerkt aan een plan met oog voor verkeersveiligheid, groen en passend bij de buurt en Steenwijk-West. De verkaveling voor dit nieuwe plan is klaar en dit is de start voor de bestemmingsplanprocedure.

Aantrekkelijker en duurzaam

Door de projectgroep is uitvoerig nagedacht over het creëren van een groene omgeving waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Boven de presentatieborden staat dan ook: Bloemenbuurt, aantrekkelijker en duurzaam. Tussen de woningen komt een ruime groenstrook met hoge bomen. In de plannen staan woningen gericht op de straatkant, maar ook met uitzicht op de groene hofjes. Er is veel ruimte om te spelen op het gras tussen de woningen, er worden insectenhotels in de buurt neergezet en er komen vogelhuisjes op de daken. Hans Hanema, bewonersconsulent bij Woonconcept: ‘Het is leuk om de enthousiaste reacties te zien van de belangstellenden op de inloopavond. De projectgroep heeft zich ontzettend ingezet voor een plan dat past bij ieders wensen. Dat dit dan ook zo gezien wordt, is een mooi compliment.’

Plannen ter inzage

In mei wordt de bestemmingsplanprocedure gestart en liggen de plannen bij de gemeente ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan nog hun zienswijze op de plannen indienen.