Energiecoöperatie Steenwijk opgericht

Steenwijk - De initiatiefnemers voor Energiecoöperatie Steenwijk hebben onder het toeziend oog van notaris Marjan Kroek de coöperatie officieel opgericht.

Het initiatief voor een energiecoöperatie vloeit voort uit het vorig jaar geëindigde G1000 project van de gemeente Steenwijkerland. Het G1000 project was ter voorbereiding op de energietransitie waar de gemeente Steenwijkerland voor staat.

Rienk Oldersma en John Hoogma waren deelnemers aan het G1000 project. Met de voormalige voorzitter van de Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk (VBCS),Wiebe Blauw, hebben zij het project gestart om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen voor inwoners van Steenwijk en omgeving. Het gaat in het eerste project om inwoners die zelf geen geschikt dak hebben om zonnepanelen te plaatsen.

De initiatiefnemers maken gebruik van het zogeheten postcoderoos-systeem met als centrale postcode 8331. Dat wil zeggen dat iedereen met postcode 8331, 8332, 8333, 8334, 8341, 8343, 8344, 8345, 8346 of 8355, mee kan doen.

Het besturen van een coöperatie vergt veel tijd en dus menskracht. Vandaar dat de initiatiefnemers contact hebben gezocht met geïnteresseerde inwoners die zich willen inzetten voor het project. Zo zaten Rienk Oldersma, Andrien Muijsers, Gerard Peltjes, Henk Vording, Roland Heerschop, Sebastiaan Brand en John Hoogma bij de notaris om de akte van oprichting te tekenen.

Nog geen locatie

In de aanloop naar de officiële oprichting is er al veel gebeurd. Een groot aantal inwoners heeft al belangstelling getoond om mee te doen in het project. De energiecoöperatie heeft echter nog geen locatie voor het plaatsen van panelen. Wel zijn er diverse contacten met eigenaren van daken en zijn er vergevorderde gesprekken met een van de aanbieders van zijn dak.

Teruggave energiebelasting

Wie nog mee wil doen met de coöperatie kan zich nog steeds melden. Degenen die zich al aangemeld hebben krijgen bericht zodra er een geschikt dak is gevonden. Zij kunnen dan lid worden van de Energiecoöperatie Steenwijk UA en vervolgens investeren in zonnepanelen. Daarna oogst de coöperatie de zonne-energie en krijgt de deelnemer 15 jaar lang de energiebelasting over zijn aandeel in de opbrengst terug (momenteel bedraagt de energiebelasting, inclusief opslag, ruim 14 eurocent per kWh).

Zie voor details van de regeling de website van de Energiecoöperatie Steenwijk: www.ecsteenwijk.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden. Mailen kan ook. Het mailadres is: info@ecsteenwijk.nl.