Brink in Havelte klaar voor de toekomst

Havelte - De Brink in Havelte is klaar voor de toekomst. Het voetpad tegenover De Brink is doorgetrokken, de parkeerplaatsen op het plein zijn groener aangelegd en er zijn nieuwe bomen geplant. ‘Zodra het ingezaaide gras begint te groeien, heeft de brink in Havelte haar groene en open karakter terug’, aldus de gemeente.

Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen samen met omwonenden. In juni 2018 is gestart met een inloopbijeenkomst. Hier zijn wensen en ideeën van omwonenden geïnventariseerd.

Tijdens de vervolgbijeenkomst in september 2018 koos de meerderheid voor de variant die nu is aangelegd. De werkzaamheden hiervoor zijn in maart 2019 begonnen.

De herinrichting van de brink in Havelte is onderdeel van het grotere plan voor heel Havelte: het Ruimtelijk Actieplan Havelte. Een plan wat in 2017 tot stand is gekomen door een breed participatietraject met de Dorpsgemeenschap en inwoners van Havelte.