Steggerda kijkt naar toekomst van MFC

Steggerda - Nu aan het einde van het schooljaar obs De Triangel haar deuren sluit heeft Dorpsbelang Steggerda de Werkgroep Schoolgebouw in het leven geroepen om de ruimte die binnen het MFC Multisteck ontstaat weer op te vullen.

Dorpsbelang vindt het van belang dat voorzieningen binnen het dorp blijven. Het gaat dan onder meer om een basisschool, kinderopvang, zorgverlening, ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten, sport en beweging en dag- en avondbestedingen.

Dagbesteding voor ouderen

Dorpsbelang opteert voor behoud van de huidige diensten (kinderopvang, fysiotherapie, logopedie, boekenstek, dorpsarchief en vergaderruimte) in het MFC en het vrijkomende gedeelte in te vullen met bijvoorbeeld een vorm van dagbesteding voor ouderen.

Partij gevonden

Daartoe is er overleg geweest met de huidige gebruikers. Deze hebben aangegeven hun dienstverlening in Steggerda voort te willen zetten. Voor de vrijkomende ruimte is een partij gevonden. Wie de plek van de school inneemt, kan de werkgroep in dit stadium nog niet zeggen.

Overleg met gemeente

Hierna is er overleg geweest met beheerders en eigenaren van andere gebouwen in het dorp, verenigingen en stichtingen. Ook zij ondersteunen het idee om MFC Multisteck, eigendom van de gemeente, voor het dorp te behouden. In overleg met de gemeente wordt bekeken hoe hier gevolg aan te geven.