Gemeente Westerveld en bollentelers gaan weer om tafel

Diever - Er komt weer een gesprek tussen de bollentelers in Westerveld en de gemeente. Ook wil Westerveld een nieuw advies laten uitbrengen over spuitvrije zones en het uitsluiten van bepaalde teelten. Dat staat in een brief die burgemeester Rikus Jager deze week richtte aan de raadsleden. In de brief geeft Jager uitleg over de stand van zaken rondom het onderwerp ‘bollenteelt’.

In de ‘tussenstandsbrief’ van burgemeester Rikus Jager aan de gemeenteraadsleden staat dat het college van Westerveld op 6 mei weer in gesprek gaat met de bollentelers. Ook wil de gemeente in gesprek blijven met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Westerveld laat verder een nieuw advies uitbrengen over spuitvrije zones en het uitsluiten van bepaalde teelten.’ In het kader van de zienswijzen op het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden is dat begin 2017 ook al gebeurd. ‘Dit advies is inmiddels twee jaar oud en het college wil dit advies opnieuw laten beoordelen’, zo schrijft Jager aan de raad. ‘Een advies waarbij rekening wordt gehouden met de komst van de omgevingswet en de uitkomsten van het RIVM verkennend gezondheidsonderzoek en het blootstellingsonderzoek.’

In de brief aan de raad staat verder dat het college van B en W begin juli een besluit neemt over het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit besluit wordt dan in september door de gemeenteraad behandeld. Verder wil Westerveld met het aanstellen van een nieuwe medewerker natuur, landschap en duurzame landbouw ook actief inzetten op het oprichten van een platform Duurzame Natuurinclusieve Landbouw. Volgens Jager is in de gesprekken naar voren gekomen dat zij, in welke vorm nog onduidelijk, zich in willen zetten voor een dergelijk platform. Westerveld bekijkt ook of het RIVM de onderzoeksresultaten van het blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden op locatie wil presenteren.

Geen gesprekken

De bollentelers zetten enkele weken geleden de gesprekken met de gemeente over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Westerveld ‘on hold’ na uitspraken van raadslid Hans de la Mar van Progressief Westerveld. Die wekte tijdens de bespreking van een voorstel van B en W van Westerveld om even te wachten met het nemen van een besluit over een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente, wekte de indruk dat voor hem de lelieteelt symbool staat voor de hele niet-biologische landbouw.

Die opmerking schoot bij de lelietelers in het verkeerde keelgat. Ze weigerden nog langer om de tafel te gaan om in de toekomst niet verantwoordelijk te worden gehouden voor afspraken die ‘de gehele landbouw in Westerveld’ aangaan. Na zijn uitspraken schreef het raadslid dat de dingen die hij over de lelietelers gezegd had ‘verkeerd overgekomen’ zijn. De la Mar schreef ook verbaasd te zijn over de reacties. ‘Dat de lelieboeren geen trek meer hebben met de gemeente te praten lijkt me ook niet nodig. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat de telers verantwoordelijk zijn voor de gehele niet-biologische landbouw.’