CPB deelt Kuinderse zorg over N351

Kuinre - De CPB heeft vragen gesteld aan het college van Steenwijkerland over de provinciale plannen voor de N351 bij Kuinre. Hoewel het een provinciale weg betreft, denkt de CPB dat de gemeente wel een rol kan betekenen in de plannenmakerij, vooral vanwege de opheffing van de afslag naar Sleep/Waagplein.

De provincie Overijssel wil de N351 verbreden en om die reden 70 historische bomen kappen. In een brandbrief uitte het Plaatselijk Belang Kuinre zijn zorgen dat inwoners van het dorp zich overvallen voelen door de provinciale plannen. De CPB begrijpt de zorgen die leven in Kuinre ‘wanneer het verkeer met maximaal 80 km/u langs je dorp raast en jij vanaf de parallelweg ruimte moet zoeken om in te voegen’. ‘In Nederland zijn er veel provinciale wegen langs dorpen waar een maximale snelheid van 80 km/u is toegestaan. Op steeds meer plaatsen zien we daar waar het dorpskernen betreft met kruisingen een snelheidsverlaging naar 60 km/u. Dat is ook wat wij hier als een mogelijke oplossing zien’, schrijft Jacqueline Willemsen namens de CPB.

De partij wil van het college weten of er bereidheid is om samen met de provincie en de bewoners van Kuinre te kijken naar een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur.