Weststellingwerf wil gaswinning Noordwolde niet hervatten

Noordwolde - De gemeente geeft een negatieve zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie voor het winningsplan Weststellingwerf. Het winningsplan is opgesteld door Vermilion Energy Netherlands B.V.

Eerder adviseerden B&W negatief op deze ontwikkeling. Dat leidde niet tot het afwijzen van het winningsplan. Het college blijft bij haar standpunt dat het ministerie niet moet instemmen met het winningsplan.

Winningsplan

Het winningsplan Weststellingwerf gaat over de gaswinlocatie aan de Schapendrift 10 in Noordwolde. Dit ligt ten noordwesten van Noordwolde en ten oosten van Nijeholtpade. Hier zijn twee boorputten, waarvan er een in werking is. Vermilion wil via de boorput die niet in werking is, een nieuwe boring doen door een gesteentelaag en zo de gaswinning in het gasveld Weststellingwerf hervatten. Daarnaast wil Vermilion via deze put het nieuwe gasveld Weststellingwerf-West aanboren. Het winningsplan loopt tot 2038.

Zienswijze

Het ministerie besluit of het winningsplan wordt aangenomen. Het college van B&W kan hier met een zienswijze op reageren. B&W staan niet achter het plan en laten dat met de zienswijze weten. Argumenten voor het negatieve advies zijn: een bodemtrilling in 2009 en de nu voorgestelde nieuwe ingrepen in de diepe ondergrond, de in het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling en het ontbreken van een proefboring.

In de zienswijze zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen, omdat ondanks de bezwaren van de gemeente, het ministerie kan besluiten om toch in te stemmen met winningsplan.