‘Elk kind een kansrijke start’

Steenwijk - Vanaf 1 juli start het programma Voorzorg in Steenwijkerland waarbij kwetsbare zwangere vrouwen intensieve begeleiding krijgen van een verpleegkundige bij het geboorteproces en de opvoeding van hun kind. Het doel hiervan is om de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te verbeteren.

Hiervoor slaat wethouder Trijn Jongman de handen inéén met de verloskundepraktijken, jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp om alle kinderen in Steenwijkerland een goede start te bieden. Binnen het programma krijgen kwetsbare zwangere vrouwen extra begeleiding via 60 huisbezoeken tijdens de prenatale fase tot de kinderleeftijd van 18 maanden.

Kansrijke start

Wethouder Trijn Jongman: ‘Een half tot één procent van de kinderen in Steenwijkerland wordt geboren in een kwetsbare gezinsstructuur. Het gaat om gezinnen waarbij er risico's zijn bij het opgroeien en opvoeden. De ambitie van het college is om alle kinderen in Steenwijkerland een kansrijke start te bieden en hen in een gezonde en veilige omgeving op te laten groeien. Onze alliantie met de verloskundepraktijken, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp is een eerste belangrijke stap hierin.’

Eerste 1000 dagen van een kind

Het programma Voorzorg is een onderdeel van het landelijke programma ‘Kansrijke Start’ dat gericht is op goede zorg en ondersteuning rondom de eerste 1000 dagen van een kind. In dit programma worden er coalities gesmeed tussen de jeugdgezondheidszorg, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties om een samenhangende aanpak neer te zetten. Het programma Voorzorg is de intensievere variant van het programma ‘Stevig Ouderschap’ dat door de gemeente Steenwijkerland aan 12 tot 15 zwangere vrouwen (gezinnen) per jaar wordt aangeboden.