Quick scan samenwerking d'Olde Veste'54 en Steenwijk

Steenwijk - Op de ledenvergadering van Vv Steenwijk passeerden veel onderwerpen de revue. Zo werd er onder meer gesproken over de samenwerking met buurman d’Olde Veste’54, de presentatie van de nieuwe jeugdcoördinatoren, en de evaluatie van het vrijwilligersbeleid binnen de club. Ook werd duidelijk dat de Ladies Night duizend euro heeft opgebracht.

Het negenkoppige bestuur maakte bekend dat de club de zaakjes financieel goed op orde heeft, en de contributie dan ook op hetzelfde peil gehouden kan worden. Het bestuur sprak de wens uit dat het jonge en talentvolle eerste elftal snel in de derde klasse haar kunsten mag vertonen en heeft daarbij veel vertrouwen in het aangestelde trainersduo Ronny Venema en Jarno Muis.

Jeugdcoördinatoren

De nieuwe jeugdcoördinatoren, Arno Kallenkoot, Matthijs de Lange en Jeroen Dingerdis, maakten de plannen voor het nieuwe seizoen bekend. ‘Het plezier in het voetballen blijft het uitgangspunt. Alle jeugdteams trainen tweemaal per week en er zal nog meer worden ingezet op allerlei activiteiten rondom het voetbal. De afsluitende gezamenlijke jeugdbarbecue is hiervan een voorbeeld.’ Nadat Wibo Brandsma, André Kas en Klaas Busscher als bestuursleden werden herkozen, werden de uitkomsten van het nieuwe vrijwilligersbeleid gedeeld met de circa vijftig aanwezigen. Van ieder lid wordt verwacht dat men een aantal uren vrijwilligerswerk op zich neemt. Veel leden hebben deze handschoen met enthousiasme opgepakt, waardoor er veel nieuwe gezichten binnen de club actief zijn geworden en betrokken geraakt. Net als bij vele andere verenigingen blijken scheidsrechters en barmedewerkers echter nog wel moeilijk vindbaar.

Quick scan

Uitgebreid werd er verder stilgestaan bij de ontwikkelingen in de samenwerking met d’Olde Veste'54. Beide verenigingen zijn druk doende gezamenlijk een quick scan uit te voeren, waarin op diverse gebieden wordt ingegaan wat ieders plussen en minnen zijn en wat samenwerking kan betekenen. Half juni is de quick scan klaar en worden vervolgstappen genomen. Voor het komende seizoen wordt in ieder geval nadrukkelijk gekeken of er binnen het meidenvoetbal tussen beide verenigingen meer samengewerkt kan worden.

Ladies Night

Aan het eind van de vergadering maakte Esther de Lange aan voorzitter Jan van Rosmalen en de leden bekend dat de in april gehouden Ladies Night een prachtig bedrag van € 1.000,- heeft opgebracht. Jan van Rosmalen gaf aan dat dit bedrag zal worden gebruikt om de nogal gedateerde toiletten te gaan vernieuwen. Tot slot van de vergadering werd stilgestaan bij de meest succesvolle speler ooit van de club, Kees Kist, en de veertig jaar geleden uitgereikte gouden schoen aan hem. De leden van de club gaven aan graag nog een tastbare herinnering voor hem op het sportpark De Nieuwe Gagels te mogen realiseren.