Nieuwe fusieschool Giethoorn gaat er komen

Giethoorn - Het bestemmingsplan voor de nieuwe basisschool in Giethoorn, op een perceel grond ten noorden van Beulakerweg 127, komt volgende week dinsdag soepel door de raad. Want het is dan een hamerstuk. Dat bleek dinsdagavond tijdens de politieke markt.

‘Met het oog op verkeersveiligheid hadden wij de school liever aan de Deukten gezien’, zei Ronald van Vlijmen van GroenLinks. Zijn fractie gaf wel groen licht aan het voorliggende bestemmingsplan. Uit een enquête van Gieters Belang is ook gebleken dat de inwoners van het punterdorp de school het liefst aan de Beulakerweg zien verrijzen. ‘Wat ons betreft heeft het ook wel lang genoeg geduurd. Als het kan snel de schop de grond in en haast maken. De bestaande scholen in noord en zuid voldoen al lang niet meer aan de eisen’, zei Jan Vredenburg van het CDA.

Veiligheid

Dat was de mening van de meeste fracties. Ook wethouder Marcel Scheringa constateerde dat het bestemmingsplan dat nu op tafel ligt lang op zich heeft laten wachten. ‘Daarom heb ik ook een gevoel van: eindelijk is het zover. Het heeft best veel tijd gekost, maar we hebben ook goed gekeken naar de zienswijzen die door omwonenden zijn ingebracht.’ Die gingen naast verkeersveiligheid over landelijke inpasbaarheid en toekomstvisie. ‘Daarnaast gaan we aanbevelingen op het gebied van veiligheid zeker opvolgen.’

Ontsluitingsweg

Diverse fracties pleitten ook voor een ontsluitingsweg achter de school. Dat om de Kerkweg te ontlasten. ‘Zo’n extra ontsluitingsweg kan in de toekomst in beeld komen, maar daar is nu nog niets over te zeggen’, zei de wethouder. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat ze het liefst ziet dat parkeren op het schoolterrein zelf gebeurt en niet langs de Beulakerweg.

Ontwerp

Alberto Boon, directeur-bestuurder van Stichting op Kop waar de school onder valt, zegt dat er na het samengaan een basisschool ontstaat van zo’n 180 tot 190 kinderen. ‘We gaan de bewoners van Giethoorn meenemen in het ontwerp van de school dat ons voor ogen staat. Een school die past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs en zeker veertig jaar mee gaat.’

Hogere kosten

Door de aantrekkende markt zijn de bouwkosten fiks gestegen. ‘Dat gaat toch zeker om 25 tot 30 procent meer kosten. En dat geeft best nieuwe zorgen.’ Maar na goedkeuring van het bestemmingsplan volgende week komt de toekomst voor het basisonderwijs in Giethoorn nadrukkelijk in beeld. Boon: ‘We denken aan een jaar voorbereidingen en een jaar bouwen. Dan zouden we in het voorjaar van 2022 onze intrek in de nieuwe school kunnen nemen.’


Gerelateerd nieuws