NoordWestGroep op koers

Steenwijk - ‘Samen voor een mooier Steenwijkerland’, is de nieuwe slogan die NoordWestGroep donderdagavond presenteerde in De Meenthe. Zo’n tweehonderd mensen werden verrast met hapjes van onder meer Perron 3, een bedrijfsfilm gemaakt door de eigen medewerkers en begeleiders en een indrukwekkend verhaal over gevangenschap en échte vrijheid. ‘Ik had het voor geen goud willen missen,’ verzuchtte een van de aanwezigen naderhand.

‘Samen voor een mooier Steenwijkerland is niet alleen een oproep aan onze eigen medewerkers,’ benadrukt directeur Arjen Mol. ‘Juist de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, de gemeente en NoordWestGroep maakt dat er veel meer gerealiseerd kan worden voor mensen die nu nog aan de kant staan.’

Meer te bieden

Het woordje ‘mooier’ is ook op verschillende manieren uitlegbaar. ‘Onze collega’s van de groenvoorziening maken de omgeving uiteraard al heel veel mooier, maar wij hebben Steenwijkerland nog veel meer te bieden, bijvoorbeeld met de inzet van mensen. Onze NoordWestGroep-medewerkers zijn stuk voor stuk mensen met talenten. En die specifieke talenten willen ze dolgraag inzetten om op een volwaardige manier mee te doen in de maatschappij.’

‘Dat vind ik heel waardevol. Ik ben dan ook erg blij dat er zoveel ondernemers, mensen uit het onderwijs en politici aanwezig zijn. Het is geweldig om met hen samen te mogen werken aan een Steenwijkerland waaraan iedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau – een bijdrage mag leveren. En we hopen dat er in de toekomst nog veel meer instanties op aan willen sluiten. Mensen die er vanavond niet bij kunnen zijn, zijn van harte welkom om op een ander moment eens met ons kennis te maken. Daar zetten we onze deuren graag voor open!’

Bedrijfsfilm

Als afronding op Mols toespraak werd de nieuwe bedrijfsfilm getoond waarin diverse SW-medewerkers, begeleiders en ondernemers vertelden waarom ze trots waren op het werk dat ze dagelijks doen. Ook konden de bezoekers gedurende de avond zich laten fotograferen voor het nieuwe logo dat NoordWestGroep die avond introduceerde.

 

Panel

Een belangrijk moment tijdens de avond was weggelegd voor het panel. In een paneldiscussie wisselden ondernemers Martin van ‘t Veen (BijzonderDruk) en Rob Eding (Dyka) van gedachten met PrO/VSO-afdelingsleider Johannes Wouda (RSG Tromp Meesters), BCS-voorzitter Jurjen Helfrich en Arjen Mol over de vraag wat er nodig is op de arbeidsmarkt om niemand buiten de boot te laten vallen. Zowel BijzonderDruk als Dyka hebben al ruime ervaring met het bieden van werk aan verschillende doelgroepen en gaven aan de samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als kansrijk en prettig te ervaren.

 

Behoefte aan meer schoolverlaters

Wel kwam al snel naar voren dat er bij alle partijen behoefte is aan meer schoolverlaters. Johannes Wouda vertelde dat er in het verleden regelmatig schoolverlaters thuis kwamen te zitten als ze niet meer leerplichtig waren. Hij riep de ondernemers op om voor schoolverlaters de stap naar de arbeidsmarkt eenvoudiger te maken, zodat niemand aan de kant zou komen te staan. De PrO/VSO-afdeling van RSG Tromp Meesters heeft hiervoor al een eerste stap gezet door bij NoordWestGroep een ArbeidsTrainingsRuimte in gebruik te nemen. In deze ruimte leren jongeren hoe een werkdag eruit kan zien. Ook doen ze alvast arbeidsritme op, zodat ze na het behalen van een diploma makkelijker een baan vinden.

De discussie werd afgesloten met de wens om iedere jongere die zijn schooltijd heeft afgerond een betaalde baan te garanderen. Dit ideaal zal de komende maanden verder worden onderzocht.

 

Van lijden naar leiden

Als slotstuk van de avond bracht spreker Joseph Oubelkas het thema ‘Van lijden naar leiden’ onder de aandacht. Oubelkas werd op 24-jarige leeftijd, tijdens een bedrijfsbezoek in Marokko, gearresteerd en heeft bijna 5 jaar onschuldig gevangen gezeten. Hij leerde de aanwezigen dat je altijd een keus hebt, hoe ongelukkig je omstandigheden ook zijn. Door jezelf doelen te stellen, en je uiterste best te doen om deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren, hou je de regie. Hij riep op om niet te blijven hangen in het verleden, maar actief te werken aan positieve en zinvolle omgeving.

‘Een boodschap die NoordWestGroep op het lijf is geschreven’, zei Arjen Mol. Ook bij NWG is de afgelopen jaren veel gebeurd, maar onze missie is altijd onveranderd gebleven. ‘Goed voor mensen, goed voor werk.’ Als we ons daar met z’n allen voor blijven inzetten, wordt Steenwijkerland onherroepelijk mooier!’