Havelter Machiel Sol exposeert in gemeentehuis

Diever - De publiekshal in het gemeentehuis in Diever is multifunctioneel te gebruiken. Niet alleen voor publieksbijeenkomsten, concerten, recepties en andere gemeentelijke aangelegenheden, maar sinds jaar en dag ook voor exposities. Op dit moment toont kunstenaar Machiel Sol uit Havelte er een deel van zijn werk.

In de publiekshal vinden jaarlijks meerdere exposities plaats. De kunstenaars die in de gelegenheid gesteld worden om hun werk aan het publiek te tonen zijn lyrisch over het gebouw. Vooral de ruimte die er voor de kunstenaars beschikbaar is en de lichtinval spreken de exposanten zeer aan. Werken die getoond worden, moeten passen bij de uitstraling en de kwaliteit van het moderne gebouw.

In de programmering staan diversiteit/afwisseling, kwaliteit en zo mogelijk actualiteit centraal. Diversiteit betekent in dit geval naast een combinatie van figuratieve en abstracte kunst ook een diversiteit aan getoonde technieken: bijvoorbeeld schilderen, tekenen, fotografie, keramiek, beeldhouwen en installaties.

Lichtinval

In de publiekshal zijn momenteel ruim dertig schilderijen te bewonderen van Machiel Sol. Ook de Havelter kunstenaar is lyrisch over de expositieruimte. ‘De op panelen geschilderde werken die ook nog eens op panelen hangen, vormen in combinatie met de publiekshal met zijn mooie lichtinval een bijzonder esthetisch geheel. Mijn werken komen hier heel erg goed tot hun recht.’

Machiel Sol begon eind jaren tachtig met schilderen. Dat was in de tijd dat hij geïnspireerd was geraakt door zijn grote voorbeeld, de Russische schilder Wassily Kandinsky. De kunstenaar omschrijft zichzelf als een ‘expressionistisch schilder van abstract-figuratief werk’. ‘Ik ga hierbij mijn eigen gang, blijf bij mijzelf, schilder vanuit mijzelf. En daar waar ik ben, doe ik indrukken op die ik weer verwerk in mijn schilderijen met de meest uiteenlopende onderwerpen.’

Rondleiding

Op de opening van de expositie in Diever die door burgemeester Rikus Jager werd verricht, kwamen bijna honderd belangstellenden af. De tentoonstelling is een overzicht van meerdere periodes van het kunstenaarsbestaan van Machiel Sol. Nog tot en met vrijdag 28 juni kunnen belangstellenden de expositie in de publiekshal bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Wie dat wil doen in aanwezigheid van de kunstenaar zelf, kan rechtstreeks contact opnemen met Machiel Sol. ‘Ik heb de laatste weken al meerdere rondleidingen verzorgd. Wie dat ook wil, kan een afspraak met mij maken. En wie alvast een indruk wil opdoen van mijn werk, kan op de website https://machielsol.wordpress.com/galerie-2-2/ terecht.’

Machiel Sol is te bereiken via: 06-813 368 95.