Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Bestuurder worden van een vereniging of stichting

Als je toetreedt tot een bestuur is het belangrijk om te weten waar je precies aan begint. Wat is je taak en waar ben je verantwoordelijk voor?

De procedure voor je benoeming als bestuurder staat in de statuten van de vereniging of stichting. Je bent pas bestuurder als je je benoeming ook aanvaardt. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel daarna is heel belangrijk. Zolang je nog niet bent ingeschreven in het handelsregister ben je persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die je al aangaat.

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het ‘beleid’ van de vereniging of stichting. Jij moet zorgen dat de zaken financieel op orde zijn, dat er een goede administratie is en dat de activiteiten naar behoren worden uitgevoerd. Je moet ook rekening houden met de belangen van anderen, zoals schuldeisers en je bent niet immuun voor aansprakelijkheid. Zo kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als je een verplichting aangaat die de vereniging of stichting nooit kan nakomen of als je onterecht meewerkt aan een uitbetaling. Ook selectief betalen aan schuldeisers kan je opbreken. Want als de vereniging of stichting hierdoor andere schuldeisers niet meer kan betalen heb jij je taak niet goed uitgevoerd.

Als een medebestuurder dit soort zaken verkeerd doet en jij niet op tijd maatregelen neemt, kun je ook aansprakelijk worden gesteld. Als je niet aansprakelijk wilt worden gesteld, moet je als bestuurder zorgen dat je goed functioneert en het overzicht houdt, zodat er geen problemen ontstaan. Je kunt natuurlijk taken uitbesteden, maar zorg dat je altijd zicht houdt op de financiële gang van zaken, de administratie en de activiteiten. Als je ziet dat er zaken niet goed gaan, moet je maatregelen treffen.

Elk jaar maak je een jaarrekening of zorg je voor een ander financieel overzicht. Je kunt je aansprakelijkheid beperken door deze stukken te laten controleren en door de vereniging of stichting kwijting te laten geven voor het gevoerde beleid.

Het is mogelijk om je als bestuurder te verzekeren voor aansprakelijkheid. Een dergelijke verzekering geeft echter nooit een 100 procent dekking. Daarom is het belangrijk om dit goed uit te zoeken. Meer weten? Lees dan verder op www.lever.nl of kom vrijblijvend langs.