Infoavond over gaswinningsplan De Blesse-Blesdijke

Oldemarkt - In Multifunctioneel Centrum Dalzicht (Frieseweg 39) in Oldemarkt wordt donderdag 27 juni van 17.00 tot 20.00 uur een info avond/informatiemarkt gehouden over het gaswinningsplan De Blesse/Blesdijke.

In de omgeving van De Blesse-Blesdijke wordt sinds 1999 gas gewonnen door Vermilion Energy. In het winningsplan staat beschreven op welke wijze het gas wordt gewonnen en de effecten die worden verwacht in het gebied van De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-Oost. Het winningsplan De Blesse-Blesdijke is een actualisatie van een bestaand winningsplan

Op de informatiemarkt kunnen bewoners uit de omgeving van De Blesse en Blesdijke, het gebied waar de gaswinning plaatsvindt, zich laten informeren over de gaswinning en wat dit betekent voor hen als omwonenden.

Interessant voor regio

De infoavond is ook interessant voor inwoners van Willemsoord, Eesveen en Noordwolde, Steenwijkerwold, Tuk en Witte Paarden, die binnen de invloedsfeer van de gasvelden liggen.

Op de informatiemarkt is er gelegenheid om vragen te stellen en kennis op te doen over de gaswinning en wat dit voor de omwonenden betekent. aan de orde komen onderwerpen als mogelijke risico’s en gevolgen van de gaswinning, mogelijke schade, schademelding, -beoordeling en -afhandeling, nut en noodzaak van gaswinning in Nederland en vergunningsaanvraag, -beoordeling en zienswijzen.

Aanwezige organisaties waarvan men medewerkers kan spreken en vragen kan stellen zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:, SodM (onafhankelijke toezichthouder gaswinning), TNO (onderzoeksorganisatie met wetenschappelijk kennis van geologie en ondergrond) en Vermilion Energy Netherlands B.V.: het bedrijf dat gas wint in De Blesse-Blesdijke.

Vooraf aanmelden is gewenst via het aanmeldformulier op www.rvo.nl.info.