Eerst effect verkeersmaatregelen Blokzijl afwachten, nu geen uitspraak over ontsluitingsweg

Steenwijk - Wethouder Scheringa deed dinsdagavond de deur niet definitief dicht voor een ontsluitingsweg bij Blokzijl. Maar voorlopig is er geen geld voor en wordt eerst getracht de situatie te verbeteren met behulp van een aantal maatregelen ter plekke.

‘Als blijkt dat al die maatregelen niet werken, de reden voor de ontsluitingsweg er nog steeds is én er geld voor is, dan kunnen we over een paar jaar wellicht alsnog besluiten de ontsluitingsweg aan te leggen’, formuleerde Scheringa voorzichtig.

Emmy Elgersma (D66) deed de suggestie de 50.000 euro voor extra maatregelen alvast in het spaarpotje voor de ontsluitingsweg weg te doen, ‘omdat deze waarschijnlijk toch niet afdoende zijn’.

‘Winst behalen’

Volgens Scheringa valt hier echter nog wel wat winst te behalen. Zelfs Steven de Jonge, die dinsdag namens Verkeerscommissie Plaatselijk Belang Blokzijl gebruik maakte van de inspreektijd en om te vragen om een principebesluit voor de aanleg van een ontsluitingsweg, ziet nog wel winst als het gaat om tijdelijke maatregelen. ‘Er staan al borden die groot vrachtverkeer waarschuwen de kern van Blokzijl te mijden. Er wordt echter niet gehandhaafd. Dus daar valt nog wel wat te halen. In het seizoen is helemaal geen politie te zien die er op toeziet dat het verkeer goed en veilig kan doorstromen en dat wordt opgetreden waar nodig.’

Teleurstelling bij CPB

CPB, gesteund door D66, had een motie ingediend waarin het college werd gevraagd een keuze te maken voor één van de twee varianten die genoemd zijn in het onderzoek naar een mogelijke ontsluitingsweg. ‘Laten we nou toch eens doorpakken. We praten hier al zolang over’, zei Jacqueline Willemsen. Beide varianten waren eerder al te duur bevonden. Ze was erg teleurgesteld dat haar motie niet ondersteund werd en kon zich niet vinden in de Perspectiefnota die dinsdagavond in de gemeenteraad werd behandeld. ‘Ik zie teveel losse eindjes en er wordt teveel bezuinigd op zaken die de burger raken’.

Ook Emmy Elgersma (D66) wilde zich niet achter het in de Perspectiefnota voorgestelde beleid scharen, onder andere door de voorgenomen bezuinigingen bij Scala.