Kamervragen over versnelde gaswinning kleine velden

Noordwolde - De Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) willen onder meer van minister Wiebes weten waarom het winningstempo uit kleine gasvelden wordt opgevoerd, terwijl dat juist omlaag zou gaan.

Kamerlid Beckerman: ‘In 2018 beloofde Wiebes: gaswinning uit kleine velden gaat omlaag. Na ramp die in Groningen is aangericht moeten we probleem niet verplaatsen maar oplossen!’

Vier regionale omroepen namen de winningsplannen van vijftien kleine velden in het noordoosten van het land onder de loep. Daar komt een vast patroon uit. Zo gaat het in de meeste gevallen om het winnen van meer gas dan waar bij eerdere vergunningen toestemming voor is gegeven. Ook worden bij meerdere locaties de winningsperiodes ingekort en zo wordt het tempo opgevoerd.

Oude putten worden na jaren weer in gebruik genomen. Onder meer bij Noordwolde en Blesdijke wordt binnenkort - als de minister definitief akkoord gaat - vanuit een bestaande gasput een nieuw gasveld aangeboord.

SodM: actualisatie plannen is de reden

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zag in twee jaar tijd het aantal gevraagde adviezen over kleine velden inderdaad flink toenemen. Het groeide van vijf naar rond de dertig per jaar nu. Maar volgens SodM wordt er niet veel sneller gas gewonnen, maar hebben winningsbedrijven zoals de NAM en Vermilion als gevolg van het verscherpte toezicht de plannen nu up-to-date gemaakt. Dat wekt volgens SodM de indruk dat er veel meer wordt gewonnen, maar dat zou slechts bij een paar velden het geval zijn.

De beide Kamerleden willen nu inzage van de winningscijfers per gasveld. Ook willen ze weten wat er van het voornemen terecht is gekomen om lokale overheden bij de plannen te betrekken. ‘Wat gaat u doen voor omwonenden die zich grote zorgen maken?’

Onderzoek OM naar Vermilion

Het Openbaar Ministerie (OM) blijkt al maanden strafrechtelijk onderzoek te doen naar de winning van gas uit kleinere velden in Nederland, maar wil niet zeggen of het om Vermilion gaat. Vermilion bevestigt echter via de NOS dat het bedrijf betrokken is bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie, maar ontkent dat het versneld gas wint. Het bedrijf zou onder meer bij Wapse drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond hebben gehaald. Vermilion zegt dat het OM in 2017 een onderzoek heeft ingesteld naar de "vermeende overschrijding van de gemiddelde dagproductie uit het Dieverveld in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016". Het bedrijf benadrukt dat het zich houdt aan de wet- en regelgeving.