Natuurfotograaf Philip Friskorn maakte met vier jongeren fotoboek

Paasloo/Blesdijke - Natuurfotograaf Philip Friskorn heeft vrijdagmiddag in Dalzicht het fotoboek Natuurlijk Blesdijke-Paasloo gepresenteerd. Dit boek, waarin het houtwallenlandschap centraal staat, maakte hij samen met vier jonge amateurfotografen in opdracht van Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo.

Wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Educatief project voor jongeren

André Bus, voorzitter van de Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo, vertelt in zijn openingswoord dat het bestuur in het voorjaar van 2018 het idee voor het fotoboek ontwikkelde. Deze stichting bestaat uit inwoners die zich inzetten om het eeuwenoude cultuur-natuurlandschap van Blesdijke en Paasloo te behouden. Terwijl de stichting het idee van het fotoboek verder uitwerkte, besloot zij om er een educatief project voor jongeren van te maken dat zich over vier seizoenen uitstrekt. Sietse Hagen, Lars Molema, Daan Otten en Dave Prins, die tussen de 14 en 23 jaar oud zijn, meldden zich hiervoor aan.

Kijken

De vier jonge amateurfotografen kregen fotografielessen van Friskorn en gingen met hem vanaf zomer 2018 het veld in. ‘De jongens leerde ik dat ze bij het fotograferen 95% van de tijd bezig zijn met kijken en slechts 5% met afknippen,’ zegt Friskorn.

Lars (14) vertelt dat hij vóór het project vooral foto’s maakte van auto’s. ‘Ik heb geleerd om beter naar de natuur te kijken en geleerd hoe bijzonder bijvoorbeeld de kleine vuurvlinder is.’ Zijn foto met daarop trompetmos bestempelt hij als zijn favoriet. ‘Dat had ik nooit eerder gezien, nu zag ik het op een paaltje in een weiland.’

Daan (23) vindt zijn herfstfoto van het houtwallenlandschap met een landweer het meest bijzonder. ‘Ik heb anders leren kijken, eerst was voor mij een berm gewoon een berm, nu weet ik dat er veel verschillende planten in staan.’ Meegenomen is ook dat hij leerde om zijn camera in te stellen wat betreft scherpte, diepte en compositie.

Niets staat op zichzelf

De vijf fotografen maakten samen honderden foto’s van het landschap bij Paasloo en Blesdijke, dat op een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd ligt. In het fotoboek staan veel houtwallen, die kenmerkend voor dit landschap zijn. Van oudsher legden bewoners die aan als erfafscheiding om zo zandverstuiving tegen te gaan en om er geriefhout op te verbouwen. Dat hout diende als brandstof en om paaltjes of gereedschap van te maken.

De jonge fotografen ontdekten dat in dit houtwallenlandschap alles met elkaar in verbinding staat. Bomen, planten, paddenstoelen, vogels en insecten, niets staat op zichzelf. Friskorn illustreert dat in Dalzicht door een aantal foto’s uit het boek op een groot scherm te projecteren. Zo zien de veertig genodigden fraaie foto’s van de zeldzame lederloopkever, de kleine vuurvlinder, de akkerhoornbloem en een eeuwenouwe eikenboom, die volgens Friskorn de 80-jarige oorlog nog heeft meegemaakt. Ook richtten de fotografen een voederplaats in voor vogels, om die te kunnen fotograferen.

Poelen

De Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo wil nog een vervolg geven aan het project. Friskorn gaat daarom vanaf eind volgend jaar opnieuw met de vier jongens op pad. Hun focus zal dan op poelen liggen. Friskorn legt uit dat het hierbij om gegraven en natuurlijke poelen gaat. ‘De boeren groeven de poelen om hun vee uit te laten drinken,’ legt hij uit. ‘De pingoruïne, die net over de Friese grens ligt, is een voorbeeld van een natuurlijke poel. Dat is volgens Friskorn een bijna ronde poel met een wal er om heen. ‘Het is een gesmolten klomp ijs, die nog dateert uit de ijstijd.’ Veel van de poelen bij Paasloo en Blesdijke zijn dichtgegooid. De Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo is van plan om die de komende tijd weer open te graven.

Het fotoboek “Natuurlijk Blesdijke-Paasloo” is verkrijgbaar voor €10 bij Vivant Books & Gifts in Oldemarkt, Buitencentrum Staatsbosbeheer in Ossenzijl, het Steenwijks Boekhuys in Steenwijk en The Readshop Zwikstra in Wolvega. Bestellingen kunnen ook gedaan worden via Philip Friskorn, info@skylark.nl.