Steenwijkerland kritisch over versnelde gaswinning

Steenwijk - Het college van B&W heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-gaswinningsbesluit voor het veld De Blesse-Blesdijke.

De afgelopen tijd is gebleken dat de minister de gaswinning uit kleine velden behoorlijk opvoert. Deze ontwikkeling wordt door het college van B&W zeer kritisch gevolgd, zeker daar waar het gevolgen voor de inwoners van Steenwijkerland kan hebben.

‘Onduidelijk wat de risico’s zijn’

Wethouder Tiny Bijl: ‘Het is onduidelijk wat de risico’s zijn van de versnelde gaswinning voor het omliggende gebied. Ook is onduidelijk wat de risico’s zijn voor de gebieden die binnen de invloedsfeer van meerdere gasvelden liggen. Daarbij is het landelijke schadeprotocol, dat voorkomt dat inwoners bij schade zelf voor de bewijslast moeten zorgen, nog niet door de minister vastgesteld. Het college vindt het onacceptabel dat de gaswinning wordt opgevoerd, terwijl de risico’s niet bekend zijn en het schadeprotocol nog niet is vastgesteld’.

Gasveld in Eesveen

Het college heeft vorig jaar om dezelfde reden beroep ingesteld tegen het gaswinningsbesluit voor het gasveld in Eesveen. Nu heeft het college ook besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-gaswinningsbesluit voor het veld De Blesse-Blesdijke.

‘Met deze zienswijze roept het college de minister op om onderzoek te doen naar de risico’s van versnelde gaswinning en de risico’s voor gebieden die te maken hebben met meerdere gasvelden’, vervolgt Tiny Bijl.

Wachten met verdere besluitvorming

‘Het college vraagt de minister ook te wachten met verdere besluitvorming tot die onderzoeken hebben plaatsgevonden en het schadeprotocol is vastgesteld. Als de gaswinning wordt opgevoerd, moet zeker zijn dat onze inwoners en ondernemers niet met de brokken blijven zitten als onverhoopt toch schade ontstaat’.