Uitbreiding van veehouderijen in Westerveld gaat voorlopig op slot

Den Haag / Diever -De Raad van State heeft woensdag het bestemmingsplan voor het buitengebied vernietigd, omdat hierbij gebruik is gemaakt van de PAS-regeling die de natuur tegen teveel stikstof moet beschermen.

Die regeling deugt volgens de Raad niet, omdat die in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. De gemeente Westerveld moet nu voor de tweede keer aan de slag met het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Het gaat om een reparatieplan dat moest worden gemaakt nadat een eerder plan voor het buitengebied gedeeltelijk werd vernietigd door de Raad. Door de vernietiging van het reparatieplan is de uitbreiding van veehouderijen in het buitengebied van Westerveld voorlopig op slot gezet.

Lees meer in de Meppeler Courant.