‘Illegale sloepen in Giethoorn’

Giethoorn - Er varen veel onvergunde sloepen in Giethoorn. Dit kan aangepakt worden als de nieuwe vaarverordening gereed is. Dat zal op zijn vroegst 2020 zijn. GroenLinks vraagt aan het college om eerder, dus deze zomer, maatregelen hiertegen te nemen.

Er is momenteel wel extra handhaving. Toezichthouders van de gemeente maken momenteel inzichtelijk welke boten bij de afgegeven vergunningen horen. Toezichthouders gaan het water op om te controleren wat er allemaal door de Dorpsgracht vaart. Ook worden mystery guests ingezet om zicht te krijgen op de vermeende illegale verhuur. De bedoeling is om uiteindelijk tot een vaarverordening in 2020 te komen in Giethoorn waarin ook de regels zijn opgenomen rond de verhuur van bootjes.

Protocol

Ondernemers in Giethoorn hebben een protocol ontvangen met daarin de regels inzake de handhaving en de eventuele sancties. ‘We hebben signalen ontvangen van ondernemers uit Giethoorn, dat er fluisterboten én sloepen worden verhuurd zonder vergunning en dat de verordening structureel door een aantal ondernemers wordt overtreden. Enkele ondernemers hebben voor de sloepen wél een vergunning, anderen varen met sloepen zonder vergunning’, constateert de fractie van GroenLinks.

Onnodige schade

Verder stellen de ondernemers dat de sloepen voor onnodige schade zorgen. In een brief van GroenLinks aan het college zegt GroenLinks: ‘Er zijn al verhalen van rondvaartboten die hierdoor zijn beschadigd. De sloepen hebben een hogere boeg en zijn groter dan de fluisterboten. De ondernemers geven aan dat de situatie onhoudbaar wordt. Bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie. We zijn van mening dat er direct een tussenoplossing moet komen voor de illegale verhuur van sloepen, voordat de nieuwe verordening klaar is.’