Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Wie krijgt de voogdij over uw kinderen als u wat overkomt?

Vanzelfsprekend hoopt iedereen een veilige heen- en terugreis van vakantie te hebben, maar soms gaat het heel ernstig mis. Als de ouders overlijden, staan hun kinderen er ineens helemaal alleen voor. Als de kinderen nog geen 18 jaar zijn, kan daarvoor iets worden geregeld in een testament; dit wordt een voogdijregeling genoemd.

Daarmee wijst een ouder een voogd aan die voor de kinderen zorgt als de ouders zijn overleden. Een voogd die in een testament wordt aangewezen, is niet verplicht voor de kinderen te zorgen. Misschien is de voogd zelf ook al overleden of door ziekte niet in staat voor de kinderen te zorgen. Voor die situatie kan een 'reservevoogd' worden aangewezen in het testament.

Ouders hoeven de personen die in hun testament als voogd worden benoemd dat niet te vertellen, maar het kan prettig zijn om te weten of de voogd de kinderen wil opvangen in nood.

De voogd regelt ook de financiële zaken van de kinderen en beheert voor hen de erfenis van de overleden ouders totdat het kind 18 jaar is. Vanaf dat moment krijgt het kind de erfenis in handen. Er zijn veel ouders die 18 jaar nog te jong vinden; zij kunnen dan hun testament uitbreiden tot een voogdij-en bewindtestament. Er wordt dan niet alleen een voogd maar ook een bewindvoerder aangewezen. De bewindvoerder neemt tot de leeftijd die een ouder in het testament kiest, de erfenis onder zijn hoede en zorgt ervoor dat het geld op verantwoorde wijze wordt besteed, bijvoorbeeld aan de studie van het kind.

Voor gescheiden ouders zijn er speciale voogdijregelingen. Die testamenten kunnen met een specifieke scheidingsregeling worden uitgebreid. Een goede scheidingsregeling in het testament zorgt ervoor dat de andere ouder van de kinderen (de ex-partner) niet alsnog via het kind kan erven. Dit kan het geval zijn als een kind jong komt te overlijden nadat dit kind van de eerder overleden ouder heeft geërfd. Bovendien voorkomt een echtscheidingstestament dat de ex-partner nog via de kinderen zeggenschap over de erfenis krijgt. Een voogd niet in een testament aangewezen te worden. Dat kan ook bij de rechtbank geregeld worden. In een testament kunnen ook veel meer andere zaken geregeld worden. Lees verder op www.lever.nl of kom langs voor een gesprek.