‘Ieder kind kan op schoolreis’

Steenwijk - Elk kind in Steenwijkerland moet op schoolreis kunnen. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen, die de PvdA-fractie eerder dit jaar had gesteld.

Die kaartte de situatie in Amsterdam aan, waarbij de gemeente financieel bijspringt als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Steenwijkerland wil armoede actief bestrijden. ‘Het aantal inwoners die niet kunnen deelnemen aan de samenleving vanwege armoede, moet de komende collegeperiode afnemen. In dit streven past het niet dat kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten, zoals het deelnemen aan een schoolreisje’, zegt het college.

Apart potje

Het college heeft navraag gedaan bij de schoolbesturen binnen de gemeente Steenwijkerland. Daaruit blijkt dat het incidenteel voorkomt dat ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen bij buitenschoolse activiteiten. De scholen zien de laatste jaren wel een lichte toename van deze problematiek. ‘Maar dit betekent echter niet dat kinderen worden uitgesloten van buitenschoolse activiteiten. Scholen wijzen de ouders op voorliggende voorzieningen of zoeken zelf naar oplossingen. Sommige scholen hebben hiervoor een apart potje of betalen dit uit de opbrengsten van het oud papier. De leerlingen waarvoor niet betaald wordt zijn echter niet altijd de kinderen van minder bedeelde ouders. Er spelen ook andere problematieken mee, zoals vechtscheidingen waarbij beide ouders naar elkaar wijzen’, licht het college toe.

Altijd een oplossing

In Steenwijkerland is er in één geval voorgekomen dat een kind niet is meegegaan op schoolreisje. ‘Er was door de school wel een oplossing aangeboden maar de ouders wilden om hun moverende redenen hiervan geen gebruik maken. In de overige gevallen is er altijd een oplossing gevonden om kinderen toch te laten deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.’

Bijdrage

De gemeente Steenwijkerland heeft mogelijkheden om financiële hulp te bieden. ‘We hebben de regeling bijdrage in de kosten voor sociaal-culturele activiteiten. Deze bijdrage is bedoeld voor kinderen en volwassenen. De hoogte van de bijdrage is € 154,- per persoon per kalenderjaar. De bestedingsdoeleinden zijn divers. Één van bestedingsdoeleinden is bedoeld als bijdrage voor schoolvakanties en/of reisjes voor kinderen.’

Daarnaast kent de gemeente Steenwijkerland het MaatwerkKindBudget. Voor mensen met een laag inkomen waarvan een kind niet kan meedoen aan activiteiten met leeftijdgenootjes kan een bedrag van maximaal € 500,- beschikbaar worden gesteld. In 2018 zijn er 10 aanvragen verstrekt voor een schoolreisje en 9 aanvragen die school gerelateerd waren.