Gaat pilot met spuitvrije zone in Westerveld door?

Komt er in de gemeente Westerveld inderdaad een pilot met een spuitvrije zone aan de randen van een lelieveld? Dat wil Jan Puper, fractieleider van de PvdA in de raad, weten van B en W. Hij heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Aanleiding is een mededeling van wethouder Wilfried de Jong tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage in de raad van Westerveld, dinsdag 9 juli. De Jong, inmiddels afgetreden, maakte bekend dat de gemeente met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie zou overleggen over een dergelijke, landelijke pilot. De bedoeling is een zone in te stellen waar proefsgewijs geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Burgemeester Rikus Jager voegde er aan toe dat de raad regelmatig op de hoogte zou worden gehouden van de voortgang van de gesprekken.

Twee weken verder is dat nog niet gebeurd, Puper wil nu weten wat de stand van zaken is.