‘Maak grachten vaker schoon’

Steenwijk - Tijdens de Monkey Fun Run op zondag 14 juli werd volop gebruik gemaakt van de stadsgrachten van Steenwijk. De deelnemers kwamen heel wat bagger en rommel tegen. De D66 vraagt zich af of de grachten vaker schoongemaakt en schoon gehouden kunnen worden.

‘Een prachtig evenement. Zo’n 500 deelnemers van heinde en ver hebben aan deze obstacle run meegedaan. Het mooie aan dit evenement is, is dat het naast de obstakels ook bezoekers kennis laat maken met het verhaal van Steenwijk. Het Steenwijks Ontzet zorgde bijvoorbeeld voor een kampement of een gevecht met de soldaten. Dit werd door de deelnemers erg gewaardeerd. Waar de deelnemers niet positief over waren, waren de grachten waar men doorheen moest. Het is een mooie aanvulling op de run, maar de grachten zaten vol met bagger en rommel zoals fietsonderdelen, bierflesjes, blikjes en nog meer’, zegt Emmy Elgersma van D66.

Kansen

‘Als wij in de gemeente trots zijn op het verhaal van Steenwijk en onze verdedigingswerken tegen de Spanjaarden, dan moeten we onze stadsgrachten goed onderhouden. De laatste keer dat er groot onderhoud aan de grachten was, is ruim 10 jaar geleden gebeurd. Het betrof een samenwerking tussen het waterschap, de provincie en de gemeente. Schone grachten bieden wellicht kansen voor nog meer activiteiten en een betere beleving voor het toerisme in Steenwijk’, vervolgt ze.

Ze vraagt zich wat het beleid is rondom het schoonmaken en schoon houden van de grachten. ‘Staat er op dit moment onderhoud gepland? Zo ja, wat is de planning? Zo nee, gaat u weer met waterschap en de provincie in overleg om deze werkzaamheden samen op te pakken?’, vraagt ze schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders.