Kamervragen over zwientie tikken

Steenwijkerwold/Den Haag - Het zwientie tikken tijdens het Dicky Woodstock festival blijft de gemoederen bezig houden: er zijn nu ook Kamervragen over gesteld.

De Partij voor de Dieren wil van minister Schouten weten wat zij vindt van dit evenement, waarbij volgens de partij varkens worden getreiterd ter vermaak van de mens. ‘Vindt u dit verantwoord?’, vragen de leden Wassenberg en Ouwehand (beiden PvdD) aan de minister.

‘Gaat de minister ingrijpen?’

Naast landbouw en natuur heeft Carola Schouten ook voedselkwaliteit in haar portefeuille. ‘Kunt u dit dan ook toelichten vanuit uw verantwoordelijkheid om de uitbraak van dierziekten te voorkomen? Bent u van plan om in te grijpen, en zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?’

‘Waar komen de varkens vandaan?’

De Partij voor de Dieren vraagt zich verder af waar de varkens die voor het zwientie tikken worden gebruikt vandaan komen. ‘Gaat het om biggen die worden vetgemest voor de slacht, om beren die worden gebruikt om sperma te produceren voor de varkensfokkerij of om zeugen die worden gebruikt om aan de lopende band biggen te werpen in de varkensfokkerij?’

Tot slot wil de partij graag weten of het voor deze dieren de eerste keer in hun leven is dat ze buiten komen en aarde of modder onder hun poten voelen.

Vorige week vroegen verschillende dierenwelzijnsorganisaties nog om het evenement, vast onderdeel van het Dicky Woodstock festival, af te lasten. De organisatie van het festival gaf hier geen gehoor aan en het zwientie tikken ging gewoon door.