‘Waarom geen bewaakte fietsenstalling?’

Steenwijk - De fietsenstalling in de binnenstad van Steenwijk is een feit, maar is daarmee het probleem van de her en der geparkeerde fietsen op de Markt en directe omgeving opgelost? De fractie van D66 betwijfelt dit.

De stalling wordt niet bewaakt en is maar beperkt open. Bovendien staan er nog steeds her en der in het centrum fietsen geparkeerd op ongelukkige plekken’, stelt de fractie van D66, die schriftelijke vragen stelt aan het college van B&W over het fietsparkeren.

Proef

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Markt in Steenwijk was in eerste instantie geen rekening gehouden met het parkeren van fietsen op en rond de Markt en het omliggend gebied (Gasthuispoort, de Oosterpoort en de Woldpoort). Afgelopen maand werd bekend gemaakt dat er deze zomer in de maanden augustus en september een proef wordt gehouden om een goed beeld te krijgen hoe groot de behoefte is aan een fietsenstalling.

Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd?, vraagt Emmy Elgersma (D66) zich af. ‘In december 2017 is het probleem van geparkeerde fietsen in het centrum al onderkend. Na afloop van de proef zijn we twee jaar verder…’

Waarom beperkt open?

Ze vraagt het college waarom niet is gekozen voor een bewaakte fietsenstalling. ‘En wat is de reden dat de sluitingstijd beperkt is op dagen dat sprake is van festiviteiten op en rond de Markt?’

Het doel is de Markt en omgeving fietsvrij te maken, stelt zij. ‘Maar is het dan voldoende een (bewaakte) fietsenstalling te creëren? De behoefte laat zich toch meten aan de hoeveelheid geparkeerde fietsen op en rond de Markt?’

Extra maatregelen nodig

Het voorkomen dat fietsers op en rond de Markt hun fiets parkeren moet gepaard gaan met maatregelen, vindt Elgersma. ‘Bijvoorbeeld door het plaatsen van (verbods)borden en aanwijzingen waar fietsen wel kunnen worden geparkeerd. Of fietsers aanspreken dan wel geparkeerde fietsen te voorzien van een stuursticker of fietszadeldek waarop de nieuwe regels worden uitgelegd. Wat is de reden dat dergelijke maatregelen achterwege zijn gebleven?’