Huiszwaluwenstand in de regio in de lift

Steenwijkerland - Van de drie in Nederland voorkomende soorten zwaluwen is de huiszwaluw wel de meest huiselijke. Ze “plakken’ hun nesten onder dakranden van gebouwen in dorpen en steden.

Wat dat betreft is deze vogel met zijn staalblauwe outfit met witte stuit een echte cultuurvolger.Vanaf de jaren ’70 ging het geruime tijd slecht met de huiszwaluwstand. Rond de eeuwwisseling kwam er een kentering in positieve zin.

Lichte verbetering

De Sovongegevens van Steenwijk en Blokzijl geven de laatste jaren een lichte verbetering te zien. Deze verbetering wordt ook op landelijk niveau geconstateerd, ondanks het feit dat er door de droogte dit jaar nogal eens nesten zijn stuk gegaan.

Bleef Wanneperveen vorig jaar nog achter met 25 succesvolle broedsels, dit jaar werden er 49 geteld, bijna een verdubbeling.

Vergeleken met 2018 gaven Steenwijk (Kerkbuurt, Gelderingen, Willemsoord, Thij, Kallenkote, Eesveen, Zuidveen, Onna en Steenwijk-stad) en Blokzijl allebei een lichte toename te zien van ruim 1 %.

Huiszwaluwnesten kunnen gemeld worden bij Henk Bergsma (h.bergsma@natuurmonumenten.nl)