Energiecoöperatie heeft geschikt dak gevonden

Steenwijk - Veel bewoners uit de binnenstad van Steenwijk hebben zich vorig jaar als belangstellende aangemeld voor het zogeheten Postcoderoosproject van Energiecoöperatie Steenwijk. Ook bewoners in wijken die grenzen aan het gebied van postcode 8331 kunnen meedoen.

Het project houdt in dat voor gezamenlijke rekening van de deelnemers op een groot dak, van een bedrijf, zonnepanelen worden gelegd. Voor de deelnemers aan het project betekent het dat ze in aanmerking komen voor een lagere energierekening. Zij krijgen dan korting op de energiebelasting, die bijna 12 eurocent per kWh bedraagt, de komende vijftien jaar. Bovendien komen de deelnemers – na aftrek van de kosten van de Coöperatie - in aanmerking voor een winstuitkering uit de verkoop van de geoogste energie.

Informeren

Inmiddels heeft de Energiecoöperatie Steenwijk een geschikt dak gevonden om daarop zonnepanelen te leggen. Rienk Oldersma, voorzitter van de Energiecoöperatie: ‘Er moet nog een aantal zaken geregeld worden, maar we willen degenen die zich al hebben aangemeld 18 september informeren over de stand van zaken, over wat er nog moet gebeuren en hoeveel het kost om aan het project deel te nemen.’

700 panelen

Degenen die zich nog niet hebben aangemeld voor het project zijn ook van harte welkom op de informatieavond. Zij kunnen zich desgewenst alsnog inschrijven om deel te nemen aan het project. Het bestuur streeft er naar bijna 700 panelen te realiseren. Bij een grotere behoefte aan zonnepanelen gaat de Energiecoöperatie op zoek naar een tweede dak.

Overheidsbeleid

Er blijken nog veel vragen te zijn over het overheidsbeleid met betrekking tot de vergoeding voor zonnepanelen in postcoderoosprojecten. Een medewerker van de provincie Overijssel zal daarom een en ander verhelderen hoe de overheid de komende jaren zonnepanelen gaat subsidiëren.

De informatieavond wordt gehouden op woensdag 18 september in de Doopsgezinde Kerk, Onnastraat 10 en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Wie meer informatie wil over Energiecoöperatie Steenwijk kan de site www.ecsteenwijk.nl raadplegen.