Platteland worstelt met gevolgen vergrijzing

De bevolking van de gemeenten Weststellingwerf in Steenwijkerland groeit tot het jaar 2035 met 3,5%. Meppel zelfs met 4%. Maar Ooststellingwerf kent een bevolkingsdaling (-3,2%), net als de buren in Westerveld (-3%). Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen. Na 2035 wordt de krimp nog sterker doordat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

Vergrijzing veroorzaakt krimp

Kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende decennia te maken met verdere krimp. De vergrijzing is hier een belangrijke oorzaak van de bevolkingskrimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Maar dus ook Westerveld, Ooststellingwerf en bijvoorbeeld OWO-partner Opsterland (-4,3%) lopen tegen de gevolgen aan van een vergrijzende bevolking. Vooral in de krimpgemeenten zal het aandeel ouderen in 2035 naar verwachting groot zijn, dikwijls 30 procent of meer.

Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035. Na 2035 nemen de regionale verschillen in vergrijzing naar verwachting weer wat af. In gemeenten die nu sterk vergrijsd zijn, zal het aantal ouderen ten opzichte van de rest van de bevolking weer wat dalen, doordat er meer mensen uit de grote groep babyboomers overlijden. In de meer stedelijke gebieden neemt de vergrijzing dan nog toe.

Stimuleren aantrekkelijk wonen

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer schrikt niet van de cijfers. Friesland is als totale provincie ook nog geen krimpregio, maa behoort wel tot de provincies die het minst groeien. Het is een gegeven waar je volgens hem mee om moet gaan. Kramer wil mensen die van oorsprong uit het noorden komen en nu elke dag in de file staan in de randstad overhalen om terug te keren. Dat moet dan gestimuleerd worden met aantrekkelijk wonen in het groen. Daarover wil Kramer in gesprek met woningbouwcorporaties en gemeenten.