Beschut Werk succesvol door NoordWestGroep

Steenwijk - Het college van B&W heeft besloten om de uitvoering van Beschut Werk bij de NoordWestGroep voort te zetten. Dit vloeit voort uit een proefperiode die vanaf 2017 is ingezet bij de NoordWestGroep en met succes is afgerond.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet had tot gevolg dat er geen nieuwe mensen meer toegelaten werden in de sociale werkvoorziening die door de NoordWestGroep wordt uitgevoerd. Wel werd een nieuw instrument ingevoerd, namelijk Beschut Werk. Beschut Werk is bedoeld voor mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, maar wel in een beschutte omgeving onder aangepaste arbeidsomstandigheden. In 2017 werd Beschut Werk ondergebracht bij de NoordWestGroep.

Zeer tevreden

Wethouder Tiny Bijl: ‘Na ruim 2 jaar is de conclusie dat de NoordWestGroep Beschut Werk goed heeft opgepakt. Er zijn in 2018 meer arbeidsplekken gerealiseerd dan de landelijke taakstelling en de verwachting is dat dit voor 2019 ook gehaald wordt. Binnen de regio Zwolle, maar ook landelijk, is de gemeente Steenwijkerland één van de weinige gemeenten die de taakstelling gehaald heeft. We zijn als college hier zeer tevreden over en hebben daarom ook besloten de uitvoering van Beschut Werk bij de NoordWestGroep voort te zetten.’