Energiecoöperatie Steenwijk ontvangt cheque van € 10.000,-

Steenwijk - Bij aanvang van de voorlichtingsavond voor belangstellenden die deel willen nemen aan het project zonnepanelen te installeren op het dak van een derde, kreeg het bestuur van Energiecoöperatie Steenwijk uit handen van wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland een cheque overhandigt van € 10.000,-.

De cheque werd in ontvangst genomen door de voorzitter van de Energiecoöperatie, Rienk Oldersma: ‘We zijn zeer blij met de bijdrage van de gemeente, die bedoeld is voor o.a. de aanloopkosten en om de risico’s te dekken. Het is voor deelnemers aan het project dus aantrekkelijk mee te doen. De bijdrage van de gemeente komt precies op het moment dat we op het punt staan een contract af te sluiten met de Pasmanmanege. Het dak van de manege is geschikt voor 600 tot 700 panelen. Voldoende om het eerste project te realiseren.’

Terugverdientijd

Tijdens de informatieavond kregen de veertig aanwezigen inzicht in de stand van zaken van het project. Nadat de bestuursleden Roland Heerschop en Sebastiaan Brand de technische aspecten in beeld brachten gaf bestuurslid Henk Vording een kijkje in het financiële plan: ‘Bij de huidige mogelijkheden van de zogeheten Postcoderegeling is het mogelijk de investering in 7 à 8 jaar terug te verdienen. Daarna krijgen deelnemers in de resterende periode van 15 jaar de energiebelasting terug over de opgewekte stroom. Dat is niet alleen goed voor het milieu (opwekking van groene stroom) maar ook voor de portemonnee van de deelnemers aan het project.’

Geen nadelige financiële gevolgen voor bestaande projecten

Namens de provincie Overijssel was Henk Kasper aanwezig om inzicht te geven in de gevolgen van de komende wijzigingen in het regeringsbeleid om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Verlaging van de energiebelasting zou immers kunnen betekenen dat dit de huidige postcoderegeling ondermijnt. Hij kon de aanwezigen gerust stellen: ‘De postcoderegeling zal in de nabij toekomst wel worden gewijzigd. Maar de regering heeft toegezegd dat een wijziging van de postcoderegeling geen nadelige financiële gevolgen zal hebben voor bestaande projecten.’

Wanneer oogsten?

Na de uitgebreide informatie maakten deelnemers gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen. Met name leefde de vraag: ‘wanneer gaan we stroom oogsten?’.Het antwoord van de voorzitter: ‘Na het tekenen van het contract met de Pasmanmanege, en Enexis de aansluiting heeft gerealiseerd gaan we van start. Doel is dat in mei volgend jaar het dak met de zonnepanelen operationeel zal zijn.

Inwoners binnen het postcoderoosgebied kunnen zich alsnog aanmelden of eerst informatie vinden via de site: www.ecsteenwijk.nl.