‘Grachten eens in de 15 jaar baggeren’

Steenwijk - De stadsgrachten van Steenwijk worden eens per 15 jaar gebaggerd. Dat antwoordt het college van burgmeester en wethouders naar aanleiding van vragen van D66 over de vele rommel en bagger in de grachten.

Tijdens de Monkey Fun Run op zondag 14 juli werd volop gebruik gemaakt van de stadsgrachten van Steenwijk. De deelnemers kwamen heel wat bagger en rommel tegen. De D66 vraagt zich af wanneer de grachten worden schoongemaakt.

‘Een prachtig evenement. Zo’n 500 deelnemers van heinde en ver hebben aan deze obstacle run meegedaan. Het mooie aan dit evenement is, is dat het naast de obstakels ook bezoekers kennis laat maken met het verhaal van Steenwijk. Het Steenwijks Ontzet zorgde bijvoorbeeld voor een kampement of een gevecht met de soldaten. Dit werd door de deelnemers erg gewaardeerd. Waar de deelnemers niet positief over waren, waren de grachten waar men doorheen moest. Het is een mooie aanvulling op de run, maar de grachten zaten vol met bagger en rommel zoals fietsonderdelen, bierflesjes, blikjes en nog meer’, zegt Emmy Elgersma van D66.

Betere beleving

‘Als wij in de gemeente trots zijn op het verhaal van Steenwijk en onze verdedigingswerken tegen de Spanjaarden, dan moeten we onze stadsgrachten goed onderhouden. De laatste keer dat er groot onderhoud aan de grachten was, is ruim 10 jaar geleden gebeurd. Het betrof een samenwerking tussen het waterschap, de provincie en de gemeente. Schone grachten bieden wellicht kansen voor nog meer activiteiten en een betere beleving voor het toerisme in Steenwijk’, vervolgt ze.

Preventief opschonen

Ze vraagt zich wat het beleid is rondom het schoonmaken en schoon houden van de grachten. Eens in de 15 jaar worden de grachten gebaggerd, antwoordt het college. De laatste schoonmaakbeurt was in 2008, dus in 2023 is de volgende. ‘Daarnaast wordt indien er zichtbaar rommel/afval in de grachten ligt, dit verwijderd. Dit kan naar voren komen uit de jaarlijkse schouw of naar aanleiding van een melding. Bij een herhaling van de obstacle run of een ander (water)evenement, laten we het traject preventief opschonen, zoals we dat ook doen voor de Swim to fight cancer in Giethoorn’, licht het college toe.

Overdracht

Het stedelijk watersysteem zou in 2016 worden overgedragen aan het waterschap. Vanwege de oprichting van waterschap Drents Overijsselse Delta is dit echter vertraagt. Het college verwacht dat het stedelijk watersysteem voor 2022 is overgedragen.