Jongeren drinken minder, maar wel per keer stevig..

Aangeboden door: Wijnkoelkast.nl

Jongeren drinken minder, maar als ze eenmaal aan de alcohol zijn, wordt er per gelegenheid zwaar gedronken. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is zwaar drinken, vier glazen per keer voor meisjes en zes voor jongens. Het Trimbos hanteert een aantal van vijf glazen. 

Bijna de helft van alle scholieren op het voortgezet onderwijs heeft wel eens alcohol gedronken (45,4 procent). Dat blijkt uit het meest recente Peilstationsonderzoek scholieren (2015) bij scholieren tussen de 12 en 16 jaar. Zestienjarigen drinken gemiddeld nog veel meer: 76,2 procent heeft ooit gedronken. Bier is het meest populair, gevolgd door mixdrankjes. Meisjes drinken ook wel wijn. 

We drinken in Nederland direct veel

Nu zullen ze niet dagelijks in de wijnkoelkast 2 zones duiken van hun ouders, maar in het weekend wordt er stevig ingenomen. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren alcohol gaan drinken is in 2015 13,2 jaar. In vergelijking met andere Europese jongeren is die startleeftijd nog vrij laat. Daarentegen drinken Nederlandse jongeren wel direct veel. Dronkenschap komt in de jaren erna veel voor. 69,5 procent drinkt maandelijks vijf glazen of meer bij één gelegenheid. Iets meer dan twintig procent drinkt dan meer dan tien glazen alcohol op één dag op een zaterdag of zondag. 

Jongens drinken vaker dan meisjes

Nederland scoort volgens de ESPAD-studie (internationale studie naar middelengebruik bij scholieren) hoog als het gaat om het aantal keren alcohol drinken in de maand vlak voor het onderzoek. Samen met Liechtenstein, Vlaanderen, Malta en Cyprus scoort ons land het hoogst.

Een ander onderzoek (HBSC-onderzoek, Health Behaviour in School-aged Children) laat het alcoholgebruik onder de schoolgaande jeugd in 2005, 2009, 2013 en 2017 zien, in veertig landen. Uit de onderzoekscijfers van 2017 blijkt dat onder 12- tot en met 16-jarigen bijna 45 procent van de leerlingen alcohol heeft gedronken. Zestien procent is nooit dronken geweest. 

Hoe lager het schoolniveau, hoe meer drank

Jongens drinken vaker dan meisjes en ook blijkt dat er dan stevig wordt gedronken. Volgens het onderzoek is van bingedrinken sprake bij meer dan vijf glazen alcohol bij één gelegenheid. Tien procent van de drinkers drinkt meer dan tien glazen op een zaterdag of op een zondag. Opvallend detail: hoe lager het schoolniveau, hoe meer er wordt gedronken. 

Nu mag er geen alcohol worden verkocht aan jongeren onder de achttien jaar. Wie onder die leeftijd zijn schooltas wil vullen met flesjes bier of wijn, komt meestal de supermarkt niet uit. Veelvuldig wordt er gevraagd naar de leeftijd via het identiteitsbewijs. Dat neemt niet weg dat er veel gedronken wordt onder jongeren tot en met zestien jaar, ook al zijn de percentages al flink lager. Opvallend is dat uit een onderzoek van EenVandaag (2018) onder bijna 2500 ouders van 16- en 17-jarige jongeren, 56 procent van deze ouders hun kind nog steeds toestaan voor zijn achttiende alcohol te drinken. Zeventien procent staat het zelfs toe in openbare ruimtes, wat verboden is. 

Elke vier jaar worden er Peilstationsonderzoeken gedaan en elke vier jaar HBSC onderzoeken. Beide wisselen elkaar af en zo is er een goed beeld hoeveel alcohol er door de jeugd, zowel leerlingen van het basis- en het voortgezet onderwijs, wordt gedronken.