‘Ontsteld’ Trajectum wil diepgaand onderzoek bij Hoeve Boschoord

Boschoord – De Raad van Bestuur van Trajectum meldt ‘ontsteld’ te zijn over het beeld dat in De Telegraaf over hun tbs-instelling Hoeve Boschoord wordt geschetst ‘dat doelbewust, vanuit financiële overwegingen, zou worden ingegrepen in de behandeling van cliënten en incidenten niet worden gemeld’.

Trajectum volgt volgens de verklaring de landelijke richtlijnen rond het melden van incidenten en het verlenen van verloven. ‘In het geval van een tbs-maatregel betekent dit dat er altijd (externe) toetsing op het verlof plaats vindt voordat een cliënt onze kliniek verlaat. Incidenten nemen we uitermate serieus. Wij gebruiken evaluaties van incidenten om de veiligheid van cliënten, medewerkers en maatschappij te verbeteren.’

Diepgaand onderzoek

‘Wij zullen dan ook direct het initiatief nemen om zowel de Inspectie Justitie & Veiligheid als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te vragen om op zeer korte termijn een diepgaand onderzoek in te stellen naar de voorbeelden die in het artikel worden genoemd.’ (De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat inderdaad kijken naar de gang van zaken bij Hoeve Boschoord. Dat zei minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdag tijdens het wekelijkse Vragenuurtje in de Tweede Kamer.)

Marjolein Bolt, voorzitter Raad van Bestuur, noemt het verder buitengewoon vervelend om als organisatie op deze manier in de belangstelling te staan. ‘Alle mooie dingen, die er gebeuren zijn weg en lijken er niet toe te doen. De resultaten die cliënten behalen, de betrokkenheid van alle medewerkers, de kennis en expertise die er is, de samenwerkingsprojecten, het wetenschappelijk onderzoek.’

‘We moffelen niets weg’

Trajectum heeft volgens Bolt roerige tijden doorgemaakt. ‘Deels heeft dat te maken met haar complexe maatschappelijke taak en de ontwikkelingen in de samenleving en deels met factoren binnen Trajectum. Op alle fronten werken we bij Trajectum samen aan de ontwikkeling van cliënten, medewerkers en de organisatie als geheel. We maken stappen voorwaarts maar soms doen we ook weer een stapje terug. Maar wij kunnen ons absoluut niet vinden in de conclusie  “TBS-kliniek moffelt incidenten weg”.’

Elke cliënt op Hoeve Boschoord heeft een individueel behandelplan op basis van een risicotaxatie om een veilige terugkeer naar de maatschappij te realiseren. ‘Dat gaat met vallen en opstaan. Het landelijk beleid is erop gericht de gemiddelde behandelduur te verkorten. Dit zegt niets over individuele behandeltrajecten. Besluiten over verloven worden altijd voorgelegd aan de landelijke commissie, waarna het besluit namens de minister wordt genomen. Over de beëindiging en verlenging van de TBS beslist de rechter.’

Voorzitter Bolt benadrukt dat Trajectum - een grote werkgever in het provinciale grensgebied aan de weg tussen Doldersum en Boijl - werkt voor een unieke en zeer complexe groep cliënten. ‘Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en soms met een strafrechtelijke status. De combinatie van een licht verstandelijke beperking en het onbegrepen, risicovol gedrag stelt onze professionals dagelijks voor uitdagingen. Incidenten waarbij agressie een rol speelt, komen dan ook in de setting van Trajectum frequent voor.’  

Topsport

Trajectum heeft de veiligheid van cliënten, medewerkers en de omgeving volgens de verklaring dan ook hoog in het vaandel staan. Marjolein Bol: ‘Incidenten, in welke vorm en van welke zwaarte ook, zijn ongewenst en onplezierig. Tegelijkertijd weten we dat we bij Trajectum een doelgroep behandelen en begeleiden waarbij incidenten niet zijn uit te sluiten. Uit recente cijfers wordt duidelijk dat er zelfs landelijk sprake is van een toename van agressie in de gehandicaptenzorg. Het meemaken en hanteren van agressie is voor alle professionals een opgaaf, zoals voor alle professionals met een publieke taak. Het is topsport! Ik zie dat, hoor dat en ervaar dat. De berichtgeving van vandaag maakt het niet makkelijker.’