Rechtszaak tegen lelieteler Vledder opnieuw uitgesteld; wie draait op voor milieuschade rond bedrijf?

Wie draait op voor de schade aan de natuur rond een leliebedrijf in Vledder? Staatsbosbeheer wil dat de teler betaalt, maar een rechtszaak hierover is andermaal uitgesteld.

Eind vorige week zouden ze in de rechtbank in Assen tegenover elkaar staan: Staatsbosbeheer, beheerder van het vervuilde terrein, en de leiding van bollenkwekerij De Middenweg. Bijna twee jaar geleden overstroomde het spoelbassin op het bedrijfsterrein in Vledder.

Grote hoeveelheden, met bestrijdingsmiddelen vermengd water kwamen, behalve op het eigen erf, ook terecht in de omliggende natuur. Het water stroomde onder meer in twee vennetjes.

‘Leliebedrijf is aansprakelijk’

Staatsbosbeheer stelt De Middenweg aansprakelijk voor de milieuschade. De behandeling van de zaak door de economische politierechter is vrijdag evenwel niet doorgegaan. Dat is al de tweede keer.

De rechtbank had de huidige eigenaars van het leliebedrijf gedaagd evenals de vorige, die eindverantwoordelijk waren toen de overstroming plaatshad, eind 2017. Eerstgenoemden waren toen bedrijfsleiders. ,,De verdachten konden vrijdag niet alle vier gelijktijdig in Assen aanwezig zijn. Terwijl dat voor de behandeling van de zaak wel van belang is”, legt woordvoerder Serge Zom van de rechtbank Noord-Nederland uit waarom de zitting opnieuw is uitgesteld.

Een eerste zitting, in juni dit jaar, ging niet door op verzoek van het Openbaar Ministerie. Dat had meer tijd nodig om de rechtszitting voor te bereiden.

Groot terrein blank

Omdat er in de bollenteelt veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, moeten telers het water waarmee ze hun bollen hebben gespoeld in aparte bassins opvangen. Najaar 2017 liep dat bij De Middenweg compleet uit de hand. Mede door de overvloedige regenval stroomde het spoelbassin over. Er kwam een groot terrein blank te staan, inclusief een stuk natuur van Staatsbosbeheer.

Bware Research Centre uit Nijmegen kreeg opdracht de milieuschade te onderzoeken. Die loog er niet om. In de overstroomde vennen trof het bureau meer dan 40 verschillende pesticiden aan. Van diverse middelen kwamen de concentraties boven de kwaliteitsnormen voor water uit.

Er leefde nauwelijks nog iets in de vennen, concludeerden de onderzoekers. Dieren waren verdronken, planten afgestorven.

Staatsbosbeheer: Schoonmaken kost ton

Bware adviseerde om in de aangetaste natuur voorzichtig een bovenste laag zand en veen weg te schrapen. Staatsbosbeheer schat de kosten van die operatie op zo’n 100.000 euro. ,,We waren graag al met het herstelwerk begonnen”, vertelde woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer in juli. ,,Maar zo veel geld hebben wij zelf niet op de plank liggen. Wij hebben aangifte gedaan omdat de teler niet met ons in gesprek wil.”

Hans van der Heijden was eigenaar van De Middenweg ten tijde van de overstroming. Naar eigen zeggen heeft hij het bedrijf in februari van dit jaar van de hand gedaan. Van der Heijden zet vraagtekens bij het door Bware verrichte onderzoek: ,,In het eindrapport zitten te veel aannames.”

‘Vennetjes vroeger openbare stortplaatsen’

Hij is kritisch over de milieuschade aan de overstroomde vennen: ,,Om te beginnen is het vorig jaar en dit jaar erg droog geweest. In deze vennen staat amper nog water. Wat hier nog in zit aan bestrijdingsmiddelen is intussen dermate geconcentreerd dat je geen eerlijke metingen meer kunt verrichten.”

,,Daarnaast: de vennetjes horen nu bij Natura 2000-gebied, maar in het verleden zijn ze gebruikt als openbare stortplaats. Wie weet wat er allemaal boven de grond komt als je ze gaat ontgraven, wat de bedoeling is. En dan zouden wij even alle kosten moeten ophoesten?”

Nieuwe datum: 17 december

De Rechtbank Noord-Nederland laat weten dat inmiddels een derde datum is geprikt voor behandeling van de zaak: dinsdag 17 december, ook weer in de rechtbank in Assen.