Regio kan meeprofiteren van groeiend toerisme

Steenwijk - Het toerisme in Nederland blijft fors groeien, met een voorspelde toename van 50% aan internationale toeristen in 2030. Het Rijk en de regio moeten daarom volgens wethouder Bram Harmsma samenwerken om te komen tot duurzaam kwaliteitstoerisme.

Dit thema stond centraal tijdens de tweede Nationale Toerisme Top die 9 oktober werd gehouden. Het zogeheten bestemmingsmanagement kan helpen om hotspots als Giethoorn te ontzien en kansrijke regio’s in de omgeving, waar nog wél ruimte is voor groei, verder te ontwikkelen.

Wethouder Bram Harmsma: ‘We zien dat het toenemend toerisme een steeds zwaardere wissel trekt op de bewoners in Giethoorn en dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Gelukkig is er landelijk en ook in de Tweede Kamer meer aandacht voor het onderwerp. Zo is vorig jaar, als vervolg op de eerste Nationale Toerisme Top, de focus verlegd van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement. Een prachtuitdaging waar we in Steenwijkerland al fors op inzetten. Met meerdere initiatieven leveren wij een actieve bijdrage aan de nationale ambitie om toeristen in Nederland te spreiden.’ In de tweede Nationale Toerisme Top van 9 oktober hebben het Rijk en de twaalf provincies een actieagenda gepresenteerd die voortborduurt op de in 2018 ingeslagen weg.

Initiatief vanuit de samenleving

De aanpak van Steenwijkerland kan mogelijk tot voorbeeld dienen voor andere regio’s die te maken hebben met een hoge groei van toerisme. In deze aanpak staat het initiatief vanuit de samenleving centraal. De gemeente werkt nauw samen met de gebiedspartners in publiek private samenwerkingen. De Stichting Weerribben-Wieden is een voorbeeld van samenwerking tussen terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, LTO, ondernemers, inwoners en overheid. Met elkaar profiteren ze zo van de kansen die het internationaal toerisme biedt – hogere besteding, meer werkgelegenheid, behoud van dorpsvoorzieningen zoals de buurtsuper en buslijn.

Duurzaam kwaliteitstoerisme

Bram Harmsma: ‘We werken aan nieuw beleid voor toerisme en recreatie in het gebied Weerribben-Wieden. Het grootste aaneengesloten wetland van Noordwest-Europa is een uniek gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Toeristen kunnen terecht in ons Nationaal Park, corso- en gondeldorpen en Zuiderzeestadjes. Hiervoor investeren we, gesteund door de provincie Overijssel, de komende jaren miljoenen euro’s om onder meer onze (digitale) infrastructuur in Steenwijkerland te verbeteren. We willen bijvoorbeeld de toeristen verleiden om, vanuit transferia, met duurzame vervoersmiddelen door de regio te trekken en maken van het station in Steenwijk een uitnodigende toegangspoort tot de rest van de regio. Onder dit alles ligt beleid op basis van data. Vooruitlopend op een landelijke data-alliantie werken we onder andere samen met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen. Daarmee leveren we een actieve bijdrage aan de nationale ambitie om toeristen in Nederland te spreiden. En de steun van het Rijk is daarbij hard nodig!'