LTO Steenwijkerland schort alle activiteiten in gebiedsprocessen op

Steenwijkerland - LTO Steenwijkerland schort per direct alle activiteiten in gebiedsprocessen in de gemeente Steenwijkerland op tot nader order.

‘Aanleiding hiervoor is de opeenstapeling van veranderende wet- en regelgeving die wij de afgelopen tijd hebben ervaren rondom N2000 gebieden’, meldt het bestuur.

Het gaat om de volgende onderwerpen: Scheurverbod, veenweide, weidevogelgebieden, faunabeheer, uitwerking ontwikkelopgave en waterkwaliteit.

‘Wij zijn het zat!’

‘De nieuwe stikstofregelgeving is wat ons betreft de druppel’, zegt voorzitter Sander Pereboom. ‘Deze veranderende wet- en regelgeving maakt het onmogelijk voor ons als agrarische sector om ons verder te blijven ontwikkelen en toekomstperspectief te zien. Wij zijn het zat!’

Niet meer in overleggroepen

LTO neemt dan ook niet deel aan de volgende overleggen: Bestuurlijke adviesgroep ontwikkelopgave Weerribben-Wieden; Ambtelijke Adviesgroep ontwikkelopgave Weerribben-Wieden; Werkgroep Inrichting Weerribben, Werkgroep Inrichting Wieden I & II, Werkgroep Waterkwaliteit, Werkgroep Veranderend Beheer en Landinrichting Blokzijl – Vollenhove.

‘Pas op het moment dat wij een gezond toekomstperspectief kunnen bieden aan onze leden zetten wij ons weer voor de volle 100 procent in voor de gebiedsprocessen’.