Brocante Fair in de Grote Kerk

Steenwijk - Brocante Fluitekruid Event organiseert op zaterdag 19 oktober weer een grote Brocante Fair in de Grote of Sint Clemenskerk. ‘En zoals u van ons gewend bent, zal er een keur aan brocanteurs aanwezig op deze mooie fair,’ vertellen Machiel en Swannie Ellen van Fluitekruid.

‘De brocanteurs komen weer uit alle windstreken van het land en ook uit Duitsland en België. Het aanbod is divers. Serviezen, oude beelden, paspoppen, luiken, panelen, kleinmeubelen, lampen, stijfberen, kleding, mooie boeketten, zilverwerk, eigenlijk teveel om op te noemen. Ook wordt aan de inwendige mens gedacht. Wij hebben getracht een zo breed mogelijk Foodplein neer te zetten. Eveneens komt er voor de ingang van de kerk een wijnbus en een Franse worstenkraam aanwezig, om alvast helemaal in Franse sfeer te komen. Voor de kerk is er speciaal ruimte vrijgemaakt voor onze invalide medemens, zodat ook zij de mogelijkheid hebben om deze mooie fair te kunnen bezoeken.’

De Brocante Fair is zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Entree € 3,50; kinderen tot 12 jaar gratis.

De historie van de kerk

Deze kerk is het oudste gebouw van Steenwijk. Omstreeks 900 werd op deze plaats een houten kerk gebouwd, later gevolgd door verschillende Romaanse tufstenen en bakstenen vormen. De kerk werd een aantal keren vergroot. In 1409 werd het koor gebouwd, het oudste deel van de huidige kerk. In 1558 stortte de torenspits in een zware storm bovenop de kerk. Het stenen gewelf werd toen vervangen door een houten tongewelf. In de benedenverdieping bevindt zich een sluitsteen met een voorstelling van de Heilige Clemens, stadpatroon van de Olde Veste. In 1295 werd de kerk tot kapittelkerk verheven. Dat kwam door haar ligging aan de rand van het bisschoppelijke gebied. Door kerkstichtingen werd de Sint Clemenskerk in de 13de, 14de en 15de eeuw de moederkerk van wel 30 kerken, Tot 1592 bleef het een Rooms-Katholieke kerk met tien altaren, verschillende beelden en muur- en gewelfschilderijen. Na de verovering van de stad door de troepen van Prins Maurits werd de kerk ingericht voor de Protestantse eredienst. In de loop der jaren is een groot deel van het interieur verdwenen. Wel zijn er nog een aantal grafzerken in de vloer aanwezig.

De kerk is in de periode 1974 - 1981 grondig gerestaureerd. Het tongewelf werd weer in ere hersteld. Ook de gewelfschilderingen werden opnieuw aangebracht of gerestaureerd, evenals het gewelf in het hoofdkoor. De oudste schilderingen dateren uit 1633. Tijdens de restauratie werden een aantal fundamenten ontdekt. Ook die van een oudere toren uit omstreeks 1200. Op 2 mei 1981 werd de kerk, in aanwezigheid van koningin Beatrix en Prins Claus, weer officieel in gebruik genomen.