Plan voor een circulair ambachtscentrum

Steenwijk - Je hebt spullen waar je van af wilt. Wat doe je ermee? Naar de Kringloop, naar het afvalbrengstation of naar een bedrijf dat de materialen gaat recyclen? Om het voor iedereen wat eenvoudiger te maken wordt er gedacht aan de oprichting van een circulair ambachtscentrum in Steenwijkerland.

In Steenwijkerland wordt 1,8 miljoen kilogram afval verwerkt. ‘Dat is veel te veel en een groot gedeelte wordt niet hergebruikt en gaat dus verloren’, vertelt initiatiefnemer Ineke de Jong van de Kringloopwinkel Steenwijkerland.

In een circulair ambachtscentrum worden krachten en initiatieven gebundeld die moeten leiden tot minder verlies en méér hergebruik van producten en grondstoffen. Daarnaast blijft ook het recyclen en scheiden van afval een belangrijk uitgangspunt. Nu worden deze opgaven veelal afzonderlijk opgepakt in een milieustraat, kringloopwinkel en repaircafés. Daarnaast kan een circulair ambachtscentrum nieuwe werkgelegenheidskansen en leer/werkplekken opleveren.

Tijdens de ledenvergadering van de Business Club Steenwijkerland deden Ineke de Jong en projectleider Guus Roeloffzen een oproep aan de ondernemers. Ineke de Jong: ‘We willen graag over meer materiaalkennis beschikken. Zoals: welke kunststoffen zijn wel of niet goed recyclebaar?’ Guus Roeloffzen: ‘We hebben denkkracht en ideeën nodig.’

Krachtteam

Er is al een team opgericht, die dit plan gaat uitwerken, het zogenaamde Krachtteam. Die bestaat uit de Kringloopwinkel Steenwijkerland, ROVA, vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven, het repaircafé en de gemeente. Daarbij wordt samenwerking gezocht met onder andere ondernemers, kringloopwinkels uit de regio en andere betrokken partijen. Ook werkbezoeken en het creëren van een (digitale) verzamelplek voor ideeën en plannen voor de realisatie van een ambachtscentrum staan op de planning van het Krachtteam.

Ineke de Jong vroeg de ondernemers ook mee te denken over de naam van het centrum. ‘Want de afkorting cac, kun je ook uitspreken als kak.’

Enthousiast

De gemeente is enthousiast over het idee. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het idee sluit naadloos aan bij onze duurzame ambities. Bovendien heeft het ook een maatschappelijke component. Het ambachtscentrum kan een plek zijn met kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ook stageplaatsen voor praktijkgerichte opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Willen we dit realiseren, dan is brede samenwerking nodig. Daar gaan we met elkaar een plan voor maken.’