Het Tij: zorgtraject voor leerlingen

Steenwijk - Trajectvoorzienig ‘Het Tij’ is vrijdagochtend geopend. Deze trajectvoorziening is een nieuw onderwijsarrangement behorende bij het VSO Tromp Meesters Stationsstraat.

Het is een voorziening voor diverse doelgroepen behorende binnen het voortgezet onderwijs. De reden van aanmelding is bij iedere leerling anders, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn allemaal leerlingen met een problematisch schoolverleden, waardoor ze zijn vastgelopen in het onderwijs. De focus bij deze leerlingen ligt primair op zorg. Onderwijs, hoewel zeker van belang, volgt op de tweede plaats.

Doelen

In maximaal 2 jaar tijd wordt er samen met de leerlingen gewerkt aan algemene doelen en aan specifieke doelen. Voorbeelden van algemene doelen zijn: terug naar regulier V(S)O, volledige schoolgang, toewerken naar een stage-/werkplek, toewerken naar een start op het MBO, het kunnen bieden van een passend perspectief / passende hulpverlening of een passend onderwijsaanbod.

De opening

Nadat een kleine groep leerlingen in september een start heeft gemaakt in deze klas, is ‘Het Tij’ nu officieel geopend. De keuze voor de naam ‘Het Tij’ is een bewuste keuze. Op de uitnodiging konden de gasten dan ook het volgende lezen: ‘Zonder eb en vloed geen tij en daarom openen wij onze deuren’. Omdat het belangrijk is om kenbaarheid te geven aan ‘Het Tij’ en de verbinding te blijven zoeken met de samenwerkende partners, waren er vele uitnodigingen verstuurd. De opkomst heeft laten zien dat de betrokkenheid bijzonder groot is.

Een blik vooruit

Team ‘Het Tij’ blijft, samen met de samenwerkende partners buiten de school, zich inzetten om jongeren te begeleiden om stap voor stap toe te werken naar hun persoonlijke doelen.