Bert Beltman vult VVD-fractie aan

Tuk - De VVD-fractie Steenwijkerland wordt na het vertrek van Wim Stapel aangevuld met Bert Beltman uit Tuk. Bert maakte al een aantal jaren onderdeel uit van de steunfractie en was tevens de fractiesecretaris.

Bert Beltman (1956) startte in 1980 als leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. Hij heefttot 2009 bij de Ambelt en later RENN4 de route gemaakt van docent naar teamleider en tenslotte naar afdelingsdirecteur.

Bert is lokaal zeer actief. Hij is bestuurder bij ’t Tolhekke, is al jaren actief voor het Schrijversfestival Steenwijk (de man van de techniek bij de dialectquiz) en binnen de gemeentelijke adviesraad Beeldende Kunst. ‘Daarnaast stuur ik als medewerker van de Vrijwillige Hulpdienst met veel genoegen een groot aantal mede-inwoners naar doktersbezoek, Isala Meppel of gewoon gezellig naar een vriendin of het centrum van Steenwijk’, vertelt Bert Beltman.

Recent is hij benoemd als president-commissaris bij Friesland Begeleid Wonen. Vanaf december 2017 mag hij meepraten in de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Steenwijkerland. Maar omdat hij nu raadslid wordt, heeft hij deze functie neergelegd.

Naar verwachting zal Bert tijdens de begrotingsraadsvergadering van 5 november geïnstalleerd worden.