Sint Clemensschool op actiedag met lampionnen de stad door

Steenwijk - Wel of niet staken, het hield het onderwijzend personeel afgelopen weekend in de greep, toen vrijdag tegen de avond het kabinet geld toezegde.

De geplande staking voor woensdag leek daarmee van de baan. Toen bij de meeste scholen echter duidelijk werd dat de eenmalige steun van minister Arie Slob geen structurele oplossing voor het lerarentekort bood was de staking allesbehalve van tafel.

Iedere leerkracht bepaalde voor zichzelf of hij/zij wilde staken. Zo kon het voorkomen dat op één school de ene klas wel les had, en de andere niet.

Creatief en muzikaal van je laten horen

De Sint Clemensschool in Steenwijk voerde actie met de kinderen. Er werd woensdagmorgen geen les gegeven, maar er werd creatief en muzikaal uiting gegeven aan het ongenoegen. Met lampionnen en spandoeken en een lied hebben leerkrachten en leerlingen zich laten zien in de binnenstad. ‘Er is een eenmalig bedrag vrijgemaakt, maar als het geld na één of anderhalf jaar op is, staan we weer met onze rug tegen de muur. De lampions zijn het teken, dat er een lichtpuntje is’, aldus de leerkrachten. ‘Onze inzet blijft: het structureel dichten van het gat tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het oplossen van het lerarentekort en de werkdruk verder verminderen. Met deze actie wilden wij aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem’.

Onderwijsmanifestatie bij de IJsselhallen in Zwolle

Leerkrachten van de Emmaschool bezochten de onderwijsmanifestatie bij de IJsselhallen in Zwolle, waar een paar honderd docenten zich hadden verzameld. ‘Hopelijk krijgen we nu erkenning en komt er structureel geld beschikbaar’, aldus directeur Petra Moedt. Ook bezochten leerkrachten uit deze regio de manifestatie in Leeuwarden. De staking heeft (nog) niet het door hen gewenste effect van structureel meer geld opgeleverd, maar de docenten hebben in ieder geval massaal hun stem laten horen.