Diepe buiging voor Noord Nederlands Gemengd Koor

Steenwijk - Twee grote concertvleugels, daarachter het podium voor het Noord Nederlands Gemengd Koor en daarboven het Van Oeckelen-orgel. Dat was het decor in de Grote of Sint Clemenskerk tijdens een op voorhand bijzondere uitvoering.

Het Noord Nederlands Gemengd koor is als projectkoor ontstaan vanuit een initiatief Van Harold Kooij (Steenwijk), Hendrik van Veen (Urk), en Hugo van der Meij (Katwijk).

Indrukwekkende concertvleugels

Met Hendrik van Veen op het uit 1861 stammende Van Oeckelen-orgel, Harold Kooij achter één van de twee opgestelde indrukwekkende concertvleugels en Hugo van der Meij als dirigent werd deze avond door het Noord Nederlands Gemengd koor in samenzang met het aanwezige publiek geopend. Het aanvangslied ‘Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan’ werd ook als zodanig gezongen, wat een voorbode zou zijn voor de rest van de avond.

Verrassend element

Een verrassend element was een niet in het programma opgenomen onderdeel voor de pauze; het publiek mocht willekeurig nummers noemen, die de drie heren dan ten gehore zouden brengen.

‘Ave Maria’, ‘Een Vaste Burcht’, ‘Er is een God die hoort’, Psalm 150, ‘Ruw houten kruis’, ‘You’ll never walk Alone’ zijn zo even wat titels die door het publiek werden aangedragen. Deze stukken werden daarna middels improvisatie door de drie heren tot één groot muzikaal geheel geweven. Afgesloten werd met ‘Een Vaste Burcht’. Hierbij wist Hugo van der Meij het Van Oeckelen-orgel in zijn volle glorie te laten stralen.

Na de pauze werd met koor, publiek, en muzikale intermezzo’s het programma vervolgd. Het intermezzo waarbij ‘Rondo Alla Turca’ van Mozart door de drie heren op de twee concertvleugels ten gehore werd gebracht gaf goed weer over welke technische kwaliteiten deze musici beschikken.

Medley van bekende spirituals en gospelsongs

Afgesloten werd het programma met een medley van bekende spirituals en gospelsongs, onder leiding van Harold Kooij op de dirigeerbok, Hendrik van Veen op de vleugel, en Hugo van der Meij op het orgel.

Een mooi programma met veel publieke interactie. Ook de diverse wisselingen van de heren van concertvleugel via de trap naar het orgel en weer terug naar dirigeerbok maakten het voor het publiek zeker geen statisch optreden.

Iedere dirigent zijn eigen stijl

Mooi om te zien dat iedere dirigent zijn eigen stijl, maar ook mimiek heeft om de aandacht van het koor te krijgen en vast te houden. Het uiteindelijke resultaat na slechts vier complete koorrepetities was bewonderingswaardig. Zuiverheid en klank van dit koor, tezamen met het gevleugelde en orgelspel van de drie heren kwamen in deze kerk met zijn akoestiek geheel tot hun recht. Kortom: een avond vol muziek en zang met en door het Noord Nederlands Gemengd Koor onder de enthousiaste en bevlogen leiding van drie zeer gedreven en getalenteerde musici. Op 22 november zullen ze dit concert in ‘De Oase’ in Drachten herhalen en dat is zeker een aanrader.

door Ronald Ruiter