‘Ook snelheid provinciale wegen omlaag’

Zwolle/Steenwijkerland De provincie gaat onderzoeken of ook de maximum snelheid op de provinciale wegen in Overijssel omlaag kan.

Dat is het resultaat van de motie, die de Overijsselse partijen woensdag indienden. Gedeputeerde Bert Boerman kreeg de opdracht te onderzoeken om de snelheid te verlagen om zo bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Het gaat vooral om provinciale wegen rond Natura 2000-gebieden. In de gemeente Steenwijkerland zou het dan onder andere gaan om de Blokzijlseweg, Beulakerweg, Oldemarktse/Ossenzijlerweg, Veneweg.

Er wordt onderzocht of de maximum snelheid op deze wegen terug kan worden gebracht van 80 km/u naar 70 of 60 km/u. Voor de provinciale wegen, waar momenteel 100 km/u geldt, wordt onderzocht of de snelheid terug kan worden gebracht tot 80 km/u.

De motie werd niet in stemming gebracht, want gedeputeerde Bert Boerman, gaf voor de stemming aan dat het onderzoek zal worden uitgevoerd. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren. De motie zal alsnog in stemming worden gebracht, als blijkt dat de provincie niet besluit om de snelheidsverlaging in te voeren, terwijl het wel bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem.