Open huis Odd Fellows

Steenwijk - De Odd Fellows Steenwijk houden zaterdag 23 november van 14.00 tot 16.00 uur weer een open huis. In 2016 kon dit prachtige pand aan de Gasthuisstraat door de Odd Fellows worden betrokken.

De Odd Fellows zijn een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. In Nederland hebben zij ongeveer 2.800 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen. De Steenwijker Odd Fellows hebben een loge voor mannen en telt op dit moment 80 leden. Wereldwijd zijn er honderdduizenden Odd Fellows die in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar verschillen. De loges samen vormen een wereldwijde vereniging van mensen die willen bijdragen aan grotere harmonie onder de mensen, aan verdraagzaamheid en compassie. Daar waar nodig is willen Odd Fellows dienstbaar zijn aan anderen. Zij voelen zich in denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop.

Wijzer

De Odd Fellows zijn erg actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met anderen. Voor de Odd Fellows staan dat hoog in het vaandel. De activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Voor deze loge is dat dus Steenwijk en directe omgeving. Het uiteindelijke streven van de Odd Fellows is harmonie onder de mensen. Zij stimuleren en inspireren elkaar tijdens bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden in het Odd Fellowhuis. De uitwisseling van gedachten in een sfeer van openheid draagt bij tot zelfontplooiing en leidt tot nieuwe inzichten. De Odd Fellows worden dus letterlijk wijzer van hun lidmaatschap. Afkomst, opleiding of maatschappelijke positie vinden zij niet belangrijk. Het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven.

De Odd Fellows streven naar ruimere bekendheid en nodigt daarom geïnteresseerden uit om kennis te nemen van wat hun beweegt en wat zij doen. In het algemeen wil de Orde, die al 200 jaar bestaat, haar naamsbekendheid vergroten. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in het pand en te horen wat het Odd Fellowship in Steenwijk betekent.